Науково-практичний коментар до ст. 519 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 519 Цивільного кодексу України

Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов\’язанні
 
1. Первісний кредитор у зобов\’язанні відповідає перед новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання боржником свого обов\’язку, крім випадків, коли первісний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором.
 
Коментар:
 
Коментована стаття визначає обсяг відповідальності старого кредитора перед новим кредитором. Тут втілюється загальне положення цивільно-правової відповідальності, відповідно до якого підставою відповідальності може бути власна неправомірна поведінка. Отже старий кредитор буде відповідати перед новим кредитором у зобов\’язанні тільки за недійсність переданої йому вимоги. Тобто відповідальність старого кредитора може настати, якщо передана вимога є недійсною внаслідок припинення первісного зобов\’язання (виконанням, неможливістю виконання тощо), а також, наприклад, в разі визнання недійсним правочину, який був підставою виникнення первісного зобов\’язання. Тільки в такому випадку на старого кредитора може бути покладений обов\’язок відшкодувати новому кредитору завдані збитки та/або сплатити передбачені штрафні санкції. Якщо боржник не виконує свого зобов\’язання перед новим кредитором, відповідальність за це має нести сам боржник. Старий кредитор за дії боржника не відповідає, крім випадків, коли він поручився за нього перед новим кредитором. Порука старого кредитора за боржника надається за правилами § 3 Глави 49 ЦК, тобто між старим та новим кредиторами також має бути укладений договір поруки або умова про поруку має бути прописана в договорі відступлення права вимоги. Як правило, порука старого кредитора за боржника надається в разі заміни кредитора на підставі договору відступлення права вимоги.
 
Ця стаття регулює відносини між первісним та новим кредитором, які виника­ють на підставі договору про передання прав і набувають форми цивільно-правового зобов\’язання. Якщо за таким договором передане суб\’єктивне право (вимога), що не має ознаки дійсності, особа, яка передала таке суб\’єктивне право (вимогу), несе цивільно-правову відповідальність перед контрагентом за договором. Якщо ж передане
суб\’єктивне право (вимога) є дійсним, зазвичай немає підстав для відповідальності первісного кредитора перед новим кредитором. Зокрема, первісний кредитор не від­повідає за невиконання чи неналежне виконання зобов\’язання боржником.
Проте не виключається погодження договором між первісним та новим кредито­ром про передання права умови про те, що первісний кредитор виступає поручителем за виконання боржником зобов\’язання на користь нового кредитора. Закон не пере­шкоджає укладенню первісним і новим кредиторами окремого договору поруки, від­повідно до якого первісний кредитор візьме на себе обов\’язки поручителя.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code