Науково-практичний коментар до ст. 523 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 523 Цивільного кодексу України

Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов\’язанні, забезпеченому порукою або заставою
 
1. Порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов\’язання новим боржником.
2. Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
Коментар:
 
Коментована стаття містить правила щодо наслідків заміни боржника у зобов\’язаннях, забезпечених порукою та заставою. Такі наслідки у зобов\’язаннях, забезпечених заставою, залежать від того, сам боржник виступав заставодавцем чи це робила за нього третя особа (майновий поручитель). Якщо зобов\’язання забезпечене порукою, правові наслідки заміни боржника в ньому завжди однакові та передбачені частиною 1 коментованої статті.
Так, якщо основне зобов\’язання було забезпечене порукою або майновою порукою (заставою), заміна боржника у такому зобов\’язанні тягне за собою припинення вищезазначених забезпечень. Тобто з моменту заміни боржника договір поруки або договір застави за участю майнового поручителя припиняється. Аналогічна підстава припинення договору поруки міститься у ч. 3 ст. 559 ЦК.
Відносини поруки або майнової поруки можуть зберегти свою силу тільки, якщо поручитель або заставодавець (майновий поручитель) погодяться забезпечувати виконання зобов\’язання новим боржником, оскільки цим особам не байдуже, хто є боржником і наскільки ця особа є платоспроможною та сумлінною. Тобто фактично відносини поруки або майнової поруки необхідно буде переоформити для фіксації згоди поручителя або заставодавця забезпечувати виконання обов\’язку новим боржником.
Слід звернути увагу, що законодавець не визначає заміну боржника як підставу для припинення гарантії.
Якщо заставодавцем при забезпеченні основного зобов\’язання заставою є сам боржник, відносини застави за загальним правилом не припиняються заміною боржника. Тобто застава зберігається та продовжує забезпечувати виконання зобов\’язання новим боржником. Фактично первісний боржник залишається заставодавцем, єдине, що в такому випадку, він набуває статусу майнового поручителя.
Зазначене правило є диспозитивним, отже договором або законом може бути встановлене інше. В даному випадку мова йдеться скоріше за все про договір, на підставі якого здійснюється заміна боржника. В нього можна включити умову, що відносини застави за участю первісного боржника після заміни боржника припиняються.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code