Науково-практичний коментар до ст. 527 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 527 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 527. Виконання зобов\’язання належними сторонами
 
1. Боржник зобов\’язаний виконати свій обов\’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов\’язання чи звичаїв ділового обороту.
2. Кожна із сторін у зобов\’язанні має право вимагати доказів того, що обов\’язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред\’явлення такої вимоги.
 
Коментар:
 
Коментована стаття встановлює важливе правило щодо прояву належного виконання зобов\’язання – виконання його належними сторонами. За загальним правилом, зобов\’язання має бути виконане особисто його сторонами: боржником та кредитором. Тобто боржник особисто має вчинити дії, що становлять зміст зобов\’язання, а кредитор має особисто прийняти виконання.
Зазначене правило не є імперативним, отже інші положення можуть бути встановлені договором, законом, випливати із суті зобов\’язання або звичаїв ділового обороту. Так сторони в договорі можуть встановити третю особу, яка може вимагати виконання зобов\’язання на її користь (ст. 636 ЦК). Виконання зобов\’язання на користь третьої особи можуть випливати із суті самого зобов\’язання. Наприклад, якщо у відносинах перевезення вантажів одержувачем вантажу є інша особа, яка не є відправником, із суті зобов\’язання випливає його виконання на користь цієї третьої особи.
В будь-якому випадку, незалежно від того, чи є особа, що виконує зобов\’язання, або особа, що приймає зобов\’язання, сторонами цього зобов\’язання, інша сторона має право вимагати надання доказів того, що така особа є належним суб\’єктом зобов\’язання, тобто має право вимагати його виконання на свою користь або здійснювати таке виконання. Тобто на вимогу іншої сторони зобов\’язання кредитор або боржник мають надати:
– по-перше, докази, що ідентифікують його особу. Це можуть бути паспорт та ідентифікаційний код для фізичної особи, копія статуту, витяг з протоколу про призначення керівника для юридичної особи тощо;
– по-друге докази статусу особи як кредитора або боржника. Якщо особа пред\’являє вимогу про усунення порушення її авторських прав на якійсь твір, вона має надати докази належності їй таких авторських прав. Якщо особа заявляє про те, що вона має певні права вимоги у зобов\’язанні або обов\’язки виконання, вона має надати докази, що підтверджують наявність в неї таки прав або обов\’язків.
Якщо інша сторона зобов\’язання не пред\’явила вимогу щодо надання доказів належності іншої сторони, вона несе ризик наслідків непред\’явлення такої вимоги. Наприклад, якщо наймач приміщення не вимагав доказів того, що наймодавець є власником цього приміщення або має право здавати його в найм, він буде нести ризик сплати грошей неналежному наймодавцеві (який, наприклад, сам є наймачем і не має права здавати приміщення в піднайм). Тобто в разі пред\’явлення йому вимоги належним наймодавцем такий наймач буде зобов\’язаний задовольнити його вимогу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code