Науково-практичний коментар до ст. 529 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 529 Цивільного кодексу України

Стаття 529. Виконання зобов\’язання частинами
 
1. Кредитор має право не приймати від боржника виконання його обов\’язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов\’язання чи звичаїв ділового обороту.
 
Коментар:
 
Коментована стаття встановлює одне із правил визначення способу виконання зобов\’язання, а саме виконання його в повному обсязі. Якщо інше не передбачене договором, законом або не випливає із суті зобов\’язання або звичаїв ділового обороту, кредитор вправі не приймати виконання зобов\’язання частинами. Тобто, якщо, наприклад, має місце відносини позики, кредитор вправі вимагати від боржника повернення йому всієї суми позики, якщо вони не домовилися про інше. Повернення боржником лише частини грошових коштів є підставою для твердження про неналежне виконання зобов\’язання. Разом з тим, якщо говорити про відносини кредиту, там як правило, передбачається поетапне повернення суми боргу та процентів, отже часткове виконання кредитного договору боржником випливає із положень договору та суті зобов\’язання. Із суті зобов\’язання та положень законодавства випливає також періодична сплата орендних платежів за договором оренди.
 
Виконання зобов\’язання належним чином — один з елементів належного виконання зобов\’язання.
Як і за ЦК 1963 р., в ЦК закріплена презумпція того, що виконання зобов\’язання частинами є неналежним, а тому кредитор вправі від нього відмовитись, якщо інше не передбачено актом цивільного законодавства, договором чи не випливає з суті зобов\’язання чи звичаїв ділового обігу. Повернення грошового боргу за загальним правилом повинно бути здійсненне відразу в повній сумі, якщо відстрочення не було заздалегідь обумовлено сторонами.
Слід враховувати, що кредитор вправі прийняти від боржника часткове виконання, якщо це відповідає його інтересам. Таким чином, можливість виконання зобов\’язання по частинах залежить від розсуду кредитора, але при умові подільності самого предмета виконання. Неподільність предмета виконання тягне неприпустимість часткового виконання, навіть при наявності бажання кредитора.
Право кредитора на відмову від виконання частинами має значення при визначенні розміру відповідальності боржника за порушення зобов\’язання. А саме: за прострочення виконання боржник відповідає і в тій частині, яка була запропонована ним, але відхилена кредитором як часткове виконання на підставі статті, що коментується.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code