Науково-практичний коментар до ст. 535 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 535 Цивільного кодексу України

Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов\’язанням
 
1. У разі збільшення встановленого законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сума, що виплачується за грошовим зобов\’язанням фізичній особі (на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, за договором довічного утримання (догляду) та в інших випадках, встановлених договором або законом), пропорційно збільшується.
2. Якщо внаслідок виплати збільшеної суми сторона, яка зобов\’язана провадити ці виплати, втрачає вигоди, на одержання яких вона могла розраховувати при укладенні договору, на вимогу цієї сторони договір може бути розірваний за рішенням суду.
 
Коментар:
 
Коментована стаття визначає випадки автоматичного збільшення грошової суми, яка підлягає виплаті за грошовими зобов\’язаннями. Таке збільшення можливе за зобов\’язаннями по відшкодуванню шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, за договором довічного утримання або в інших випадках, встановлених договором або законом. Норми коментованої статті розповсюджуються тільки на випадки, коли кредитором у грошовому зобов\’язанні є фізична особа.
Критерієм збільшення суми виплати відповідно до положень коментованої статті є збільшення встановленого законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Указом Президента України від 25.08.96 р. N 762/96 неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений у розмірі 17 грн. Відповідно до п. 22.5 ст. 22 Закону України \”Про податок з доходів фізичних осіб\” цей розмір застосовується у випадках, коли норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги. Даний критерій є загальним та застосовується до будь-яких випадків збільшення належної до виплати фізичній особі грошової суми у передбачених випадках. Окремими нормами законодавства може бути передбачені інші критерії збільшення (наприклад, ст. 1208 ЦК).
Якщо можливість збільшення суми виплат передбачена договірним зобов\’язанням, боржник за таким зобов\’язанням має право пред\’являти в судовому порядку вимогу про розірвання договору, якщо внаслідок сплати збільшеної суми вона втрачає вигоди, на одержання яких вона могла розраховувати при укладенні договору. Зазначені правила є випадком розірвання договору у зв\’язку із істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору (ст. 652 ЦК).
 
Відповідно до статті, що коментується, виконання грошового зобов\’язання, кредитором у якому виступає фізична особа, прямо залежить від розміру неоподаткованого податком мінімуму доходів громадян (на момент написання коментарю він дорівнює 17,00 гривням). При збільшенні розміру цієї встановленої державою величини прямо пропорційно збільшується предмет виконання. Разом з тим, слід враховувати, що настає це у випадках, перелічених у частині першій цієї статті, або в інших, встановлених договором чи законодавством. Тобто загальною є презумпція не збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов\’язанням.
Якщо виконання договірного грошового зобов\’язання при умові збільшення суми, що підлягає виплаті, робить його невигідним для боржника, останній вправі звернутися до суду із позовом про розірвання договору. Відповідно до ст. 652 ЦК розірвання договору за визначених вище умов визнається таким, що сталося внаслідок істотної зміни обставин, тому суд, визначаючи наслідки такого розірвання, буде виходити з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв\’язку із виконанням цього договору. Згідно ст. 653 ЦК сторони не вправі будуть вимагати повернення того, що було виконане ними за грошовим зобов\’язанням до моменту розірвання договору, якщо інше не встановлене договором.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code