Науково-практичний коментар до ст. 539 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 539 Цивільного кодексу України

Стаття 539. Виконання альтернативного зобов\’язання
 
1. Альтернативним є зобов\’язання, в якому боржник зобов\’язаний вчинити одну з двох або кількох дій. Боржник має право вибору предмета зобов\’язання, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов\’язання або звичаїв ділового обороту.
 
Коментар:
 
Коментована статті надає визначення альтернативного зобов\’язання, під яким розуміється зобов\’язання, в якому боржник зобов\’язаний вчинити одну з двох або кількох дій, тобто альтернативними є зобов\’язання, в яких є не один, а декілька предметів, причому передача будь-якого з цих предметів буде вважатися належним виконанням. Наприклад, жінка домовляється з салоном вечірніх суконь про те, що візьме на прокат або придбає якусь сукню, не вказуючи, яку конкретно, оскільки всі сукні є приблизно однієї якості. Таким чином предметом такого зобов\’язання будуть всі сукні, які є в салоні, але переданою буде лише одна сукня, яку належить обрати.
Право вибору за загальним правилом належить боржнику. Однак законом, умовами зобов\’язання або звичаями ділового обороту може бути передбачене право саме кредитора здійснювати одне з якихось дій на свій вибір. Наприклад, особа, яка виграла в лотерею якийсь речовий приз, вправі отримати цю річ або її вартість в грошовому еквіваленті.
В разі загибелі одного з предметів виконання в альтернативному зобов\’язанні до здійснення вибору, можливість виконання такого зобов\’язання буде залежати від того, який вибір буде зроблено уповноваженою особою. Так, якщо буде обраний той предмет, який залишився, зобов\’язання зберігається. Якщо ж вибір буде зроблено на користь предмету, який загинув, зобов\’язання припиниться внаслідок неможливості виконання.
 
Цивільний кодекс України подібно до ст. 172 ЦК 1963 р. закріплює поняття альтернативного зобов\’язання як такого, де боржник зобов\’язаний вчинити одну з двох або кількох дій.
Зазвичайно предмет зобов\’язання є цілком визначеною конкретною дією. Але ж мають місце й такі випадки, коли боржник зобов\’язаний виконати для кредитора одну з кількох дій, передбачених законом або договором, наприклад, передати якусь річ або сплатити певну грошову суму. Право вибору за загальним правилом належить боржникові, що виконує зобов\’язання, якщо інше не випливає із договору, акта цивільного законодавства, із суті зобов\’язання або звичаїв комерційного обігу.
Так, за зобов\’язаннями із завдання моральної шкоди боржник (особа, яка завдала моральної шкоди) зобов\’язана відшкодувати її грішми, іншим майном або в інший спосіб (ст. 23 ЦК). Але ж при продажу товару неналежної якості наслідки обирає покупець-кредитор, який має право вимагати або заміни товару, або відмовитись від договору та повернення сплаченої за товар грошової суми, або відшкодування витрат на усунення недоліків товару, або безоплатного усунення недоліків товару у розумний строк, або пропорційного зменшення ціни (ст. 678 ЦК).
Здійснивши право вибору правомочна сторона кінцево визначає предмет зобов\’язання.
Альтернативні зобов\’язання слід відрізняти від факультативних зобов\’язань. Вони мають місце тоді, коли боржник зобов\’язаний здійснити на користь кредитора певну дію, а при неможливості — вправі замінити її виконання іншою, заздалегідь визначеною (у договорі). Наприклад, боржник зобов\’язується передати кредитору певну річ, а при неможливості цього — відшкодувати її вартість грошима (або надати аналогічне майно). Можливість заміни виконання є правом боржника, а не кредитора.
Відмінність альтернативних та факультативних зобов\’язань полягає також в наслідках такої, що настала випадково, неможливості виконання основних дій, що становлять їх предмет. В альтернативному зобов\’язанні неможливість виконання одної з дій зберігає зобов\’язання відносно можливостей, що залишились. В факультативному ж зобов\’язанні випадкова неможливість виконання основної дії припиняє зобов\’язання в цілому (оскільки кредитор не вправі вимагати заміни), а аналогічна можливість надання заміни взагалі не впливає на виконання основного боргу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code