Науково-практичний коментар до ст. 540 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 540 Цивільного кодексу України

Стаття 540. Виконання зобов\’язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників
 
1. Якщо у зобов\’язанні беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, кожний із кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати обов\’язок у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.
 
Коментар:
 
Коментована стаття містить загальне правило виконання зобов\’язання, в якому на стороні боржника та/або кредитора беруть участь декілька осіб. Така можливість передбачена частиною 2 ст. 510 ЦК та означає, що має місце множинність осіб у зобов\’язанні. В залежності від того, на якій стороні є множинність, її поділяють на активну, пасивну та змішану. Активна множинність передбачає участь кількох осіб на стороні кредитора, пасивна – участь кількох осіб на стороні боржника, а змішана – участь кількох осіб на стороні як кредитора, так і боржника.
За загальним правилом коментованої статті зобов\’язання з множинністю осіб за суттю виконання є частковим або дольовим. Це означає, що кожний боржник має обов\’язок виконати зобов\’язання тільки в певній частці і не несе відповідальність за невиконання зобов\’язання іншими боржниками. Так само і кредитор має право вимагати виконання не всього зобов\’язання в цілому, а тільки в певній частці.
Частки учасників такого зобов\’язання визнаються рівними, якщо інше не передбачене договором або актами законодавства. Так, наприклад, співвласники, які володіють майном на праві спільної часткової власності з нерівними частками, в разі продажу такого майна будуть співкредиторами та співборжниками з нерівними частками, що дорівнюють їх часткам у праві власності на майно.
За своєю структурою часткове зобов\’язання із множинністю осіб є близьким до зобов\’язань з одним боржником або одним кредитором. Якщо один із співборжників виконав свій обов\’язок або один із співкредиторів отримав на свою користь виконання, він вибуває із зобов\’язання. Зобов\’язання для цієї особи припиняється. В цілому часткове зобов\’язання із множинністю осіб припиняється після його повного виконання останнім із боржників та отриманням виконання останнім із кредиторів.
 
Стаття, що коментується, регулює ситуацію, коли у зобов\’язанні приймають участь декілька осіб на боці боржника та (або) кредитора. ЦК зберігає в основному регулювання, яке мало місце у ЦК 1963 р.. Насамперед, це стосується норми, що закріплює презумпцію часткового зобов\’язання зі множинністю осіб у будь-якому її варіанті.
В залежності від того, в якому розмірі кредитор вправі вимагати, а боржник повинен виконати зобов\’язання, в науці цивільного права крім часткових зобов\’язань виділяють також солідарні та субсидіарні зобов\’язання зі множинністю осіб. Відповідно, всі ці види зобов\’язань виникають у випадках, коли це прямо передбачено договором або актом цивільного законодавства (докладніше див., наприклад, коментар до ст.ст. 541-544 ЦК).
Зобов\’язання із множинністю осіб слід відрізняти від зобов\’язань із участю третіх осіб. При цьому треті особи, приймаючи участь у зобов\’язанні, пов\’язані правовідносинами тільки з одним з основних суб\’єктів — з кредитором або боржником. До зобов\’язань із участю третіх осіб відносяться регресні зобов\’язання (по перекладанню боржником виконаного ним боргу на третю особу), а також договірні зобов\’язання на користь третіх осіб (а не кредитора) та зобов\’язання, що виконуються третіми особами (а не боржниками).
Частки у частковому зобов\’язанні, як і за ЦК 1963 р., за загальним правилом припускаються рівними, якщо інше прямо не випливає із договору чи акта цивільного законодавства. Разом із тим, якщо в ст. 173 ЦК 1963 р. було закріплено, що в зобов\’язанні, яке виникає на підставі дольового договору між юридичними особами, розмір частки повинен був бути встановленим в договорі (тобто невстановлення часток тягло за собою невизнання зобов\’язання частковим), таке правило у ЦК цілком відсутнє. Тобто всі зобов\’язання, незалежно від їх суб\’єктного складу, визнаються частковими.

Виконання часткового зобов\’язання передбачає, що боржник (або кожний з боржників) не тільки зобов\’язаний, але й вправі виконати свій обов\’язок кредитору (кожному з кредиторів), а кредитор (кожний з кредиторів) відповідно — прийняти виконання, лише у відповідній частині. Виконання або прийняття виконання зобов\’язання в цілому тягне за собою безпідставне збагачення із наслідками, передбаченими главою 83 ЦК.

Часткові зобов\’язання можуть бути пасивними (множинність боржників), активними (множинність кредиторів) та зі змішаною множинністю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code