Науково-практичний коментар до ст. 542 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 542 Цивільного кодексу України

Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів
 
1. У разі солідарної вимоги кредиторів (солідарних кредиторів) кожний із кредиторів має право пред\’явити боржникові вимогу у повному обсязі.
До пред\’явлення вимоги одним із солідарних кредиторів боржник має право виконати свій обов\’язок будь-кому із них на свій розсуд.
2. Боржник не має права висувати проти вимоги одного із солідарних кредиторів заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах боржника з іншими солідарними кредиторами, в яких цей кредитор не бере участі.
3. Виконання боржником свого обов\’язку одному із солідарних кредиторів у повному обсязі звільняє боржника від виконання решті солідарних кредиторів.
4. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника, зобов\’язаний передати належне кожному з решти солідарних кредиторів у рівній частці, якщо інше не встановлено договором між ними.
 
Коментар:
 
Коментована стаття встановлює правила виконання зобов\’язання, в якому має місце активна солідарна множинність, тобто є декілька кредиторів, вимоги яких є солідарними в силу договору або закону.
В даному випадку належним виконанням буде як виконання, зроблене боржником на користь будь-якого кредитора в повному обсязі, так і виконання всім кредиторам у відповідній частці. При чому навіть до пред\’явлення кредиторами вимоги боржник вправі здійснити виконання будь-якому з них на свій розсуд.
В свою чергу кожний з кредиторів має право вимагати від боржника виконання зобов\’язання як в повному обсязі, так і у будь-якій частці.
Під час виконання взаємовідносини боржника з кожним із кредитор є особистими. Тобто боржник вправі висувати проти кожного з солідарних кредиторів тільки ті вимоги, які випливають із їх відносин. Боржник не вправі висувати вимоги, які випливають із його відносин з одним із співкредиторів, до інших співкредиторів. Разом з тим, боржник може висувати проти вимог будь-якого з кредиторів заперечення, які випливають із змісту зобов\’язання в цілому. Наприклад, боржник вправі вимагати від кредиторів зменшення ціни за житловий будинок в разі виявлення в ньому прихованих недоліків.
Якщо боржник здійснив виконання в повному обсязі на вимогу одного з солідарних кредиторів, зобов\’язання для нього припиняється. Він вже не зобов\’язаний задовольняти вимоги інших кредиторів. В свою чергу той із солідарних кредиторів, який отримав від боржника виконання в повному обсязі, сам становиться боржником інших солідарних кредиторів. Це зобов\’язання (в разі наявності кількох кредиторів, які не отримали виконання), вже має дольовий характер. Кредитор, який отримав виконання, зобов\’язаний за вирахуванням долі, що належить йому самому, відшкодувати належне іншим кредиторам, як правило, в рівних частках, якщо інше не встановлено договором між ними.
 
Цивільне правовідношення, що містить єдину солідарну вимогу декількох кредиторів до одного боржника, має назву активне солідарне зобов\’язання. У цьому разі будь-який з кредиторів вправі пред\’явити боржникові відповідну вимогу в повному обсязі. Повне належне виконання зобов\’язання боржником одному з солідарних кредиторів припиняє його та звільняє боржника від виконання решті солідарних кредиторів.
Подібно до ст. 176 ЦК 1963 р., за ЦК кредитор, що отримав виконання, повинен відшкодувати іншим співкредиторам належні їм частки (за загальним правилом вони є рівними, якщо інше не встановлено договором). Таким чином, між солідарними кредиторами виникає часткове зобов\’язання, правила виконання якого передбачені ст. 539 ЦК.
Правила частини четвертої статті, що коментується, не застосовуються, коли це випливає із характеру відносин між співкредиторами, наприклад, коли солідарні кредитори є подружжям, яким майно належить на праві сумісної власності.
ЦК вміщує в собі дві новели щодо питань, присвячених солідарності кредиторів у зобов\’язанні. По-перше, спеціальна частина у ст. 542 ЦК забороняє боржнику висувати проти вимоги одного із солідарних кредиторів заперечення, підставою до яких є відносини цього боржника з іншими кредиторами, де даний кредитор не приймав участі.
По-друге, захищаючи інтереси боржника при солідарності на боці кредиторів, йому надається право до того, як хоча б один з співкредиторів пред\’явить свою вимогу, виконати зобов\’язання будь-якому з солідарних кредиторів. Таке виконання визнається належним та припиняє зобов\’язання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code