Науково-практичний коментар до ст. 543 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 543 Цивільного кодексу України
Стаття 543. Солідарний обов\’язок боржників
 
1. У разі солідарного обов\’язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов\’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.
2. Кредитор, який одержав виконання обов\’язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників.
Солідарні боржники залишаються зобов\’язаними доти, доки їхній обов\’язок не буде виконаний у повному обсязі.
3. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах решти солідарних боржників з кредитором, у яких цей боржник не бере участі.
4. Виконання солідарного обов\’язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов\’язок решти солідарних боржників перед кредитором.
 
Коментар:
 
Коментована стаття визначає механізм реалізації вимог кредитора в разі солідарності боржників, який побудований за принципом \”один за всіх та всі за одного\”. Кредитор може пред\’явити вимогу до всіх співборжників разом або до кожного з них як повністю, так і в частині боргу.
В разі якщо кредитор звернувся з вимогою до одного із солідарних боржників, але не отримав від нього виконання взагалі або в якійсь частині, він вправі звернутися із вимогами до будь-якого з інших солідарних боржників.
Будь-який із солідарних боржників вправі захищатися від вимог кредитора, посилаючись на обставини, о виникли із правовідношення, яке зв\’язує даного боржника та кредитора. Наприклад, кредитор простив борг одному із боржників. Якщо в подальшому до співборжників буде пред\’явлена вимога кредитором, той боржник, якому кредитор простив борг, вправі висувати проти кредитора заперечення, які засновані на прощенні боргу. Разом з тим, боржник не вправі висувати проти кредитора заперечення, і є у інших боржників та засновані на їх відносинах з кредитором. Так, якщо у якогось із співборжників є зустрічна однорідна вимога до кредитора, тільки він сам може пред\’явити кредитору цю вимогу. Жодний інший боржник не вправі посилатися на такі заперечення з метою звільнення від обов\’язку виконати зобов\’язання.
Жодний солідарний боржник, навіть той, який частково виконав зобов\’язання, не вибуває із зобов\’язального правовідношення до моменту повного погашення вимог кредитора. Тільки стовідсоткове задоволення вимог кредитора припиняє зобов\’язання між ним та солідарними боржниками.
 
При єдиному солідарному обов\’язку декількох боржників перед кредитором (пасивне солідарне зобов\’язання), останній вправі вимагати виконання від будь-якого боржника (або від усіх них сумісно), причому не тільки в частині боргу, а й в повному обсязі. Подібно до ст. 175 ЦК 1963 р., недоотримане з одного з солідарних боржників у такому ж порядку може бути витребуване кредитором від решти співборжників.
Однією з гарантій захисту інтересів кредитора у солідарному зобов\’язанні є те, що солідарні боржники залишаються зобов\’язаними доти, доки зобов\’язання не буде виконано повністю. Іншою гарантією інтересів кредитора є заборона боржнику висувати проти вимог кредитора заперечення, що мають підґрунтям відносини кредитора з іншими боржниками, тобто відношення, в яких даний боржник не приймає участі.
При повному виконанні солідарного зобов\’язання одним з співборжників воно вважається припиненим, а решта боржників звільняється від виконання кредитору. Замість цього між ними та боржником, що виконав зобов\’язання, виникає часткове зобов\’язання (ст. 539 ЦК), в якому останній займає місце кредитора. Тоді вже він вправі вимагати виконання з колишніх співборжників (в рівних частках, якщо інше не встановлено договором чи актом цивільного законодавства, за вирахуванням тієї частки, що припадає на нього самого) (докладніше див. коментар до ст. 544 ЦК).
Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code