Науково-практичний коментар до ст. 544 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 544 Цивільного кодексу України

Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов\’язок, на зворотну вимогу
 
1. Боржник, який виконав солідарний обов\’язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього.
2. Якщо один із солідарних боржників не сплатив частку, належну солідарному боржникові, який у повному обсязі виконав солідарний обов\’язок, несплачене припадає на кожного з решти солідарних боржників у рівній частці.
 
Коментар:
 
Коментована стаття встановлює наслідки виконання зобов\’язання одним із солідарних боржників. Виконання кредитору одним з боржників є підставою виникнення регресного зобов\’язання. Боржник, який здійснив виконання, виступає в якості кредитора перед іншими боржниками та за вирахуванням частки, яка припадає на нього самого, може стягувати те, що він раніше виконав кредитору. Якщо боржників декілька, регрес не зобов\’язання буде частковим (дольовим). При цьому частки співборжників передбачаються рівними, якщо інше не передбачене договором або законом. В разі виконання зобов\’язання одним із солідарних боржників, нового зобов\’язання не виникає, змінюється лише особа кредитора, отже, наприклад, забезпечення виконання, які були надані іншими боржниками, залишаються та можуть забезпечувати виконання такими боржниками вже обов\’язку перед тим боржником, який здійснив виконання кредитору.
Якщо за заявою одного з боржників кредитору пред\’явлена зустрічна однорідна вимога до зарахування, солідарне зобов\’язання в цілому припиняється (за умови рівності зустрічних вимог). При цьому боржник, який погасив вимоги кредитора зарахуванням своєї вимоги до нього, також набуває права регресу до інших боржників.
Якщо один із солідарних боржників не виконав свого обов\’язку, що випливає із регресного зобов\’язання, такий обов\’язок перекладається на решту боржників в рівних частках. При цьому після виконання ними такого обов\’язку вони самі становляться кредиторами боржника та вправі вимагати від нього сплати тієї частини боргу, яку вони сплатили за нього.
 
Стаття, що коментується, є новелою у цивільному законодавстві України. Згідно її норм,
наслідком виконання солідарного зобов\’язання одним з співборжників, є не тільки звільнення всіх інших від виконання кредитору, передбачене ст. 544 ЦК (що, до речі, було закріплено й у ст. 175 ЦК 1963 р.), а й також виникнення до боржників у того, хто виконав зобов\’язання, регресної (зворотної) вимоги, при цьому в рівних частках, за вирахуванням тієї, котра припадає на нього самого.
Таким чином, належне повне виконання солідарного обов\’язку одним з співборжників породжує виникнення часткового зобов\’язання між ним та колишнім солідарними боржниками.
Раніше за ЦК 1963 р. регресне стягнення у випадку повного виконання солідарного зобов\’язання одним з співборжників уявлялось досить складним, адже жодних правових підстав, окрім певної судової практики, задля цього не існувало.
У випадку, коли один з співборжників не виконав зобов\’язання перед тим, хто звернувся із регресною вимогою, у силу вступає принцип дольової відповідальності, який має на увазі, що за таку особу в рівній частці відповідають решта солідарних боржників. Таке положення теж є новим для цивільного права України, адже відповідні норми, які б їх закріплювали, у ЦК 1963 р. були відсутні, а тому притягнути колишніх солідарних боржників до відповідальності за невиконання регресної вимоги з приводу повного виконання зобов\’язання було не можливим.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code