Науково-практичний коментар до ст. 604 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 604 Цивільного кодексу України

Стаття 604. Припинення зобов\’язання за домовленістю сторін
 
1. Зобов\’язання припиняється за домовленістю сторін.
2. Зобов\’язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов\’язання новим зобов\’язанням між тими ж сторонами (новація).
3. Новація не допускається щодо зобов\’язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом.
4. Новація припиняє додаткові зобов\’язання, пов\’язані з первісним зобов\’язанням, якщо інше не встановлено договором.
 
Коментар:
 
Оскільки принцип свободи договору є одним з основних принципів зобов\’язальних правовідносин, сторони вправі припинити існуюче між ними зобов\’язання за домовленістю. Укласти договір про припинення зобов\’язання сторони можуть як до початку виконання зобов\’язання, так і в процесі його виконання. Предметом домовленості може бути будь-яка діяльність сторін, зокрема передача відступного, прощення боргу тощо.
Одним із способів припинення зобов\’язання за домовленістю сторін є новація зобов\’язання або заміна первісного зобов\’язання новим зобов\’язанням між тими ж сторонами.
Новацію характеризують наступні ознаки: наявність взаємної згоди сторін щодо припинення дії попереднього зобов\’язання та щодо умов нового зобов\’язання; наявність умови про припинення попереднього зобов\’язання; припинення всіх додаткових зобов\’язань; виникнення між тими ж особами нового зобов\’язання, яке, як правило, містить умову про інший предмет чи спосіб виконання. Так, наприклад, ст. 1053 ЦК встановлює, що за домовленістю сторін борг, що виник із договорів купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути замінений позиковим зобов\’язанням.
Головним критерієм розмежування новації та відступного (ст. 600 ЦК) є мета та наслідки укладення угоди про припинення зобов\’язання. Так, метою та наслідками відступного є припинення зобов\’язання та всіх відносин між сторонами. У випадку новації сторони шляхом заміни предмета чи способу виконання зобов\’язання припиняють його і створюють нове (постанова Вищого господарського суду України від 07.09.2004 р. N 6/173).
Частина 3 коментованої статті забороняє припиняти новацією зобов\’язання, які мають особистий характер, зокрема зобов\’язання про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, про сплату аліментів тощо, оскільки заміна даних зобов\’язань іншими суперечила б їх меті – задоволення інтересів конкретних осіб.
За загальним правилом підписання договору про новацію припиняє не тільки основне зобов\’язання, але й інші додаткові зобов\’язання, пов\’язані із основним (застава, зокрема, іпотека, порука, гарантія тощо). Причому таке припинення має місце автоматично, незалежно від вказівки на це в договорі. А для того щоб залишити додаткове зобов\’язання чинним, сторони мають прямо зазначити про це в договорі про новацію або погодити це будь-яким іншим чином.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code