Науково-практичний коментар до ст. 618 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 618 Цивільного кодексу України

Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
 
1. Боржник відповідає за порушення зобов\’язання іншими особами, на яких було покладено його виконання (стаття 528 цього Кодексу), якщо договором або законом не встановлено відповідальність безпосереднього виконавця.
 
Коментар:
 
Із ст. 528 ЦК випливає, що особа, на яку боржник поклав виконання зобов\’язання, не стає учасником цього зобов\’язання, не набуває в ньому прав і не приймає вцьому зобов\’язанні будь-яких обов\’язків. Тому у разі покладення боржником виконання зобов\’язання на іншу особу, відповідальним перед кредитором залишається боржник.
Винятки із правила ст. 618 ЦК можуть встановлюватись законом або договором. При цьому слід мати на увазі, що інша особа в силу спеціального закону може нести відповідальність перед кінцевим споживачем не тільки в разі, коли на неї було покладено виконання зобов\’язання, в якому кредитором є кінцевий споживач. Так, відповідно до ч. 7 ст. 269 ГК штраф за порушення умов зобов\’язаннящодо якості (комплектності) товарів в розмірі двадцятивідсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів можебути стягнутий безпосередньо з виготовлювача, хоч на ньогоне покладався обов\’язок відвантажувати товари безпосередньо кінцевому споживачеві. Подібні правила стосовно роздрібної торгівлі встановлені ст. 708, 709 ЦК. 
Якщо виконання зобов\’язання покладено боржником на іншу особу (детально див. коментар до ст. 528 ЦК), здійснити дії, що становлять зміст зобов\’язання, має саме ця особа. Разом з тим, в разі невиконання або неналежного виконання третьою особою покладеного на неї обов\’язку боржника, відповідальність за так порушення покладається за загальним правилом не на цю особу, а на самого боржника. Тобто саме боржник має відшкодувати кредиторові збитки, завдані порушенням зобов\’язання третьою особою, або сплатити неустойку, оскільки боржник залишається стороною зобов\’язання.
Покладення відповідальності на безпосереднього виконавця (третю особу, яка за завданням боржника виконує зобов\’язання) можливо, якщо це встановлено договором або законом. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1092 ЦК, якщо для виконання переказу грошових коштів на рахунок, визначений у дорученні клієнта, банк платника залучає інший банк (виконуючий банк), у разі невиконання або неналежного виконання платіжного доручення у зв\’язку з порушенням правил розрахункових операцій виконуючим банком відповідальність може бути покладена судом на цей банк.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code