Науково-практичний коментар до ст. 622 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 622 Цивільного кодексу України

Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов\’язання в натурі
 
1. Боржник, який сплатив неустойку і відшкодував збитки, завдані порушенням зобов\’язання, не звільняється від обов\’язку виконати зобов\’язання в натурі, якщо інше не встановлено договором або законом.
2. У разі відмови кредитора від прийняття виконання, яке внаслідок прострочення втратило для нього інтерес (стаття 612 цього Кодексу), або передання відступного (стаття 600 цього Кодексу) боржник звільняється від обов\’язку виконати зобов\’язання в натурі.
3. У разі відмови кредитора від договору (стаття 615 цього Кодексу) боржник звільняється від обов\’язку виконати зобов\’язання в натурі.
 
Коментар:
 
Коментована стаття визначає один із принципів виконання зобов\’язання – принцип реального виконання, який означає, що незалежно від того, що боржник поніс відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов\’язання (сплатив неустойку, відшкодував збитки тощо), він все одно має виконати зобов\’язання в натурі. Виконання зобов\’язання в натурі означає, що боржник має виконати всі дії, які передбачені змістом зобов\’язання. Зазначене правило не є імперативним, отже сторони в договорі можуть передбачити звільнення боржника від обов\’язку виконання зобов\’язання в разі понесення ним цивільно-правової відповідальності. Інші правила можуть бути встановлені також і законом, зокрема частинами 2 і 3 коментованої статті.
Так боржник звільняється від обов\’язку виконання зобов\’язання в натурі в таких випадках:
1) У разі відмови кредитора від прийняття виконання, яке внаслідок прострочення втратило для нього інтерес (див. коментар до ст. 612 ЦК). В такому випадку кредиторові не потрібне виконання зобов\’язання в натурі, а отже він шляхом відмови від прийняття виконання звільняє боржника від такого обов\’язку.
2) В разі передання відступного (див. коментар до ст. 600 ЦК). Передання відступного є способом припинення зобов\’язання, а отже боржник звільняється від обов\’язку виконати його в натурі.
3) В інших випадках відмови кредитора від договору (див. коментар до ст. 615 ЦК). Стаття 615 ЦК, а також інші статті, присвячені регулюванню окремих видів цивільно-правових договорів, надають можливість кредиторові в разі допущення боржником порушень зобов\’язання, відмовитися від договору. В разі реалізації кредитором права на відмову, зобов\’язання вважається припиненим, а отже боржник звільняється від обов\’язку виконувати його в натурі.
Звільнення боржника від обов\’язку виконання зобов\’язання в натурі не означає, що боржник взагалі звільняється від будь-яких обов\’язків. Він має відшкодувати кредиторові завдані порушенням збитки, сплатити штрафні санкції, в разі їх встановлення договором або законом та нести інші негативні наслідки, передбачені законодавством або положеннями договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code