Науково-практичний коментар до ст. 629 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 629 Цивільного кодексу України

Стаття 629. Обов\’язковість договору
 
1. Договір є обов\’язковим для виконання сторонами.
 
Коментар:
 
Дана стаття встановлює загальний принцип обов\’язковості договору. Укладення договору передбачає, що він відповідає встановленим законодавством вимогам, і умови договору не суперечать положенням нормативно-правових актів. Отже, належним чином укладений договір є обов\’язковим для сторін і повинен добросовісно виконуватись.
 
Але, крім цього, стаття, що коментується, усуває будь-які сумніви щодо юридичного значення умов договору: вони є юридично обов\’язковими, а цивільні права, що грунтуються на умовах договору, підлягають захисту в тій же мірі і в той же спосіб, що і права, які прямо передбачені актами цивільного законодавства або випливають із них.
Оскільки ст. 204 ЦК закріплює презумпцію правомірності правочину і ця презумпція поширюється на договір в цілому та його окремі умови, умови договору підлягають застосуванню, поки ці умови або договір в цілому невизнані недійсними судом. Лише у випадках, коли договір в цілому або окремі його умови визнані недійсними (нікчемними) безпосередньо законом, договір в цілому чи окремі його умови застосуванню не підлягають. Проте, зберігає чинність п. 1 ст. 83 ГПК відповідно до якої навіть за відсутності відповідних вимог з боку учасників процесу судмає право визнати недійсним повністю або в частині договір, пов\’язаний з предметом спору, якщо договір суперечить акту законодавства. Цивільний процесуальний кодекс такого правила не передбачає.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code