Науково-практичний коментар до ст. 633 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 633 Цивільного кодексу України

Стаття 633. Публічний договір
 
1. Публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов\’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв\’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов\’язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.
6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов\’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.
 
Коментар:
 
Публічний договір є одним із найпоширеніших видів договорів. Перелік сфер, в яких може застосовуватись публічний договір, наданий в частині 1 коментованої статті, є приблизним і не може бути вичерпним. В той же час предметом договору можуть бути будь-які дії, які повинна вчиняти відповідна особа – підприємець за характером своєї діяльності.
Укладаючи публічний договір, підприємець, за загальним правилом, не має права надавати переваги будь-кому, крім тих осіб, які мають право на такі переваги за законом. Отже, ціна на товари чи послуги за публічним договором встановлюється однакова як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб – споживачів таких товарів чи послуг. Однак, деякі законодавчі акти встановлюють перелік пільг щодо певних категорій споживачів.
Якщо у підприємця є можливість надання певного товару або послуг, виконання певного виду робіт, то ЦК забороняє йому відмовлятися від укладення публічного договору.
Цивільним законодавством України можуть бути встановлені правила, які є обов\’язковими для сторін при укладенні і виконанні публічного договору. Такі правила можуть мати форму типових договорів. Типові форми договорів забезпечують однакове оформлення договірних відносин.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code