Науково-практичний коментар до ст. 637 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 637 Цивільного кодексу України

Стаття 637. Тлумачення умов договору
 
1. Тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті 213 цього Кодексу.
2. У разі тлумачення умов договору можуть враховуватися також типові умови (типові договори), навіть якщо в договорі немає посилання на ці умови.
Коментар:
Як зазначено в частині 1 коментованої статті, тлумачення умов договору здійснюється на підставі ст. 213 ЦКУ. Можливість застосування умов тлумачення правочину до ст. 637 Цивільного кодексу України з\’являється на підставі того, що договір є двостороннім правочином.
Отже, умови договору тлумачать за тими самими правилами, що й правочини, але при цьому можуть враховуватися типові умови (типові договори), якщо навіть у конкретному договорі немає посилання на ці умови.
При тлумаченні змісту беруться до уваги однакове для всього змісту договору значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів. На вимогу однієї або двох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту договору.
 
Передбачається можливість врахування при тлумаченні умов договору типових умов договорів, навіть якщов договорі відсутнє посилання на такі умови, а також типових договорів. Було б неправильним із змісту суто спеціального правила ч. 2 ст. 637 ЦК робити висновок про те, що типові договори не мають більше ніякого юридичного значення, крім того, що вони повинні враховуватись при тлумаченні умов конкретних договорів. По-перше, типові договори є обов\’язковими для сторін господарських договорів (абзац четвертий ч. 4 ст. 179 ГК). По-друге, типові договори, що затверджені державними органами в межах їхніх повноважень, повинні визнаватись обов\’язковими для всіх сторін інших (таких, що не є господарськими) цивільно-правових договорів. По-третє, в ч. 2 ст. 637 ЦК не згадуються примірні, зразкові та інші (без визначення виду) нормативні договори. Вони як раз і можуть враховуватись, коли текст договору не дає змоги виявити зміст відповідних прав та обов\’язків сторін.
Але перш ніж тлумачити зміст договору з урахуванням примірних, зразкових та інших подібних нормативних договорів, треба завжди здійснити спробу дати тлумачення умов договору, використовуючи загальні засади цивільного законодавства, що формулюються в ст. З ЦК.
Нарешті, слід також мати на увазі, що ст. 637 ЦК стосується тлумачення умов (пунктів) договорів, визначених на розсуд сторін і погоджених ними. Порівняння ст. 637 і 213 ЦК не дає підстав для висновку про те, що ст. 637 ЦК поширюється на тлумачення тих умов, які є обов\’язковими відповідно до актів цивільного законодавства та які відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК включаються законодавцем до змісту договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code