Науково-практичний коментар до ст. 661 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 661 Цивільного кодексу України

Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця
 
1. У разі вилучення за рішенням суду товару у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу товару, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.
2. Правочин щодо звільнення продавця від відповідальності або щодо її обмеження у разі витребування товару у покупця третьою особою є нікчемним.
Коментар:
1. Ч. 1 коментованої статті регулює окремі наслідки вилучення речі в покупця на користь третьої особи в силу рішення суду, заснованого на тому, що третя особа має визначене речове або зобов\’язальне право на неї. У доктрині цивільного права таке вилучення іменується евікцією.
Якщо речові або зобов\’язальні права на товар виникли у третьої особи до продажу товару, покупець має право вимагати від продавця відшкодування збитків, завданих йому таким вилученням. Аналіз коментованої норми та ст. 660 ЦК дають підстави для висновку, що обов\’язок відшкодувати збитки покупцеві виникне у продавця за наступних умов. По-перше, права третіх осіб на товар повинні виникнути до моменту продажу товару. Слід зауважити, що законодавець спеціально не визначає, що слід розуміти під поняттям \”момент продажу\”. На наш погляд, \”момент продажу\” збігається із моментом передачі товару покупцеві чи особі, яку вкаже покупець відповідно до умов договору. Це обґрунтовується тим, що передача товару є завершенням процесу його продажу, який не можливий якщо товар не був переданий покупцеві. Про момент передачі товару див. ст. 664 ЦК та коментар до неї. Другою умовою є те, що покупець \”не знав та не міг знати\” про наявність прав третіх осіб. (див. коментар до ст. 659 ЦК). По-третє, покупець повинен виконати вимоги ст. 660 ЦК, тобто повідомити продавця про позов та подати клопотання до суду про залучення продавця до участі у справі.
2. Ч. 2 коментованої статті містить імперативну норму щодо неможливості звільнення продавця від відповідальності або щодо її обмеження, за наявності підстав, передбачених ч. 1 цієї статті. У разі коли звільнення або обмеження відповідальності продавця буде передбачено право чином, останній буде вважатися нікчемним з усіма наслідками, передбаченими ст. 216 ЦК. Продавець може звільнитися від відповідальності в даному разі лише з загальних підстав звільнення від відповідальності, передбачених ст. 617 ЦК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code