Науково-практичний коментар до ст. 662 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 662 Цивільного кодексу України

Стаття 662. Обов\’язок продавця передати товар покупцеві
 
1. Продавець зобов\’язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.
2. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.
Коментар:
1. Найважливішим обов\’язком продавця є передача товару покупцеві. Передача товару може здійснюватися різними способами, які визначаються самим договором. Так, продавець може передавати товар безпосередньо покупцю. Передача може мати місце у магазині продавця, на його складі, у місці знаходження покупця або у будь-якому іншому місці, про яке домовляться сторони. Момент передачі товару від продавця до покупця може визначатися як момент передачі його перевізникові, який здійснює транспортування товару у визначене місце. В окремих випадках, товар вважається переданим від продавця до покупця, коли продавець завантажив товар у транспортний засіб, який може належати як покупцеві так й іншим особам, як правило, транспортним організаціям. Відповідно до ч. 2 ст. 334 ЦК переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв\’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов\’язання доставки. До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно.
У юридичній літературі висловлювалася думка стосовно того, що переданням майна можна вважати певні символічні дії, тобто вручення покупцю певної приналежності речі, її складової (для складних речей), документа, який відноситься до речі і без якого нормальне користування річчю затруднене і яке у повсякденній свідомості асоціюється з переданням самої речі (наприклад, ключі від квартири, інструкція від холодильника тощо)1. На наш погляд, такі дії можуть свідчити про передачу товару за договором купівлі-продажу тільки у тому випадку, якщо зазначене розуміння передачі товару передбачене договором або спеціальним нормативно-правовим актом.
Відповідно до вимог коментованої статті продавець передає товар \”визначений договором купівлі-продажу\”. Зокрема, у договорі, як правило, зазначаються вимоги щодо кількості, якості, асортименту, комплектності, тари та (або) упаковки продаваного товару (див. ст. 669 – 688).
2. Якщо предметом договору є річ, яка має приналежність (ч. 1 ст. 186 ЦК), то, як правило, вона має передаватися разом із річчю, приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 2 ст. 186 ЦК). Тому ч. 2 коментованої статті, встановлює обов\’язок продавця передати разом з товаром його приналежності. У тому випадку, коли предметом договору купівлі-продажу є складні речі (ч. 1 ст. 188 ЦК), то згідно з ч. 2 ст. 188 ЦК за договором мають передаватися усі частини такої речі.
Продавець зобов\’язаний передати покупцеві одночасно з товаром документи, що його стосуються. Коментована стаття містить їх приблизний перелік, зокрема, це технічний паспорт, сертифікат якості тощо. Перелік документів та вимоги щодо їх змісту можуть встановлюватися договором або актами цивільного законодавства. Так, відповідно п. 3 глави 4 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року N 104, товари, на які поширюються гарантійні терміни експлуатації повинні мати гарантійні талони встановленого зразка.
Відповідно до абз. 3, 4 п. 3 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України 29 грудня 2004 року N 721. В експлуатаційній документації на дорожні транспортні засоби (далі – ДТЗ), зокрема, зазначається: найменування ДТЗ (марка, тип, модель, версія); найменування та реквізити нормативних документів, вимогам яких повинен відповідати ДТЗ, або реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності; основні споживчі властивості ДТЗ; інформація щодо властивостей ДТЗ, які за певних умов можуть справляти небезпечний вплив на життя, здоров\’я, майно споживача та довкілля, а також можливі наслідки такого впливу;експлуатаційна документація на ДТЗ іноземного походження, що ввозяться до України, повинна бути викладена державною мовою.
До експлуатаційних документів належать текстові, графічні конструкторські документи, які окремо або разом дають можливість ознайомитися із споживчими властивостями ДТЗ і в яких визначаються правила його експлуатації.
Невиконання продавцем обов\’язку із передачі товару тягне за собою наслідки, передбачені ст. 665 ЦК. Зокрема, у такому випадку покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Якщо продавець відмовився передати річ, визначену індивідуальними ознаками, покупець має право витребувати річ відповідно до ст. 620 ЦК.
Якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства настають наслідки, передбачені ст. 666 ЦК. Так, покупець має право встановити розумний строк для їх передання. У випадку, якщо приналежності чи документи не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар продавцеві.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code