Науково-практичний коментар до ст. 663 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 663 Цивільного кодексу України

Стаття 663. Строк виконання обов\’язку передати товар
 
1. Продавець зобов\’язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, – відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.
Коментар:
Коментована норма закріплює обов\’язок продавця передати товар у строк, встановлений у договорі. Відповідно до ч. 1 ст. 251 ЦК строком є певний період у часі, зі спливом якого пов\’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ч. 1 ст. 252 ЦК). Наприклад, договір купівлі-продажу може містити умову, що продавець зобов\’язаний передати покупцеві товар протягом 5 робочих днів з моменту отримання плати за товар від останнього. Разом із тим, практика свідчить про те, що сторони договору можуть встановити не строк, а термін для передачі товару. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов\’язана дія чи подія, яка має юридичне значення (ч. 2 ст. 251 ЦК). Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати (ч. 2 ст. 252 ЦК). Так, поширеною є ситуація, коли передача товару здійснюється відповідно до графіків поставки товару, в яких зазначаються конкретні календарні дати, у які продавець повинен передати товар. Вказані графіки є невід\’ємною частиною договору.
Якщо із змісту договору неможливо встановити строк для передачі товару, то слід застосовувати положення ст. 530 ЦК. Зокрема, у такому випадку покупець має право вимагати передачі йому товару у будь-який час. Боржник повинен виконати свій обов\’язок у семиденний строк від дня пред\’явлення вимоги, якщо обов\’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Можливість дострокової передачі товару неврегульована коментованою статтею, відтак, слід застосувати норми Розділу I Книги п\’ятої ЦК \”Загальні положення про зобов\’язання\”. Зокрема, відповідно до ст. 531 ЦК боржник має право виконати свій обов\’язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов\’язання чи звичаїв ділового обороту. На наш погляд, продавець без згоди покупця не має права передавати товар, якщо він повинен зберігатися у спеціальних умовах, оскільки на момент дострокової передачі покупець може не мати можливості забезпечити належне зберігання товару. Аналогічно продавець не може достроково передати товар транспортній організації, договір перевезення з якою укладає покупець, оскільки на дату дострокової передачі договір може бути неукладений або укладений договір потребуватиме внесення змін, що не завжди зручно та можливо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code