Науково-практичний коментар до ст. 674 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 674 Цивільного кодексу України

Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства
 
1. Відповідність товару вимогам законодавства підтверджується способом та в порядку, встановленими законом та іншими нормативно-правовими актами.
Коментар:
Спеціальним законом, що регулює відносини, які виникають у процесі підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу вимогам, встановленим законодавством України, є Закон України \”Про підтвердження відповідності\”. Він визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу та поширюється на усі процеси створення і застосування продукції, у тому числі на її виробництво і постачання.
Підтвердження відповідності полягає у видачі документу (декларації про відповідність або сертифікату відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог (абз. 8 ст. 1 Закону України \”Про підтвердження відповідності\”). Документами, що підтверджують відповідність предмету договору купівлі-продажу вимогам чинного законодавства є сертифікат відповідності та декларація про відповідність. Сертифікат відповідності – документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством. Декларація про відповідність – документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством.
Вказаний Закон встановлює два види процедур підтвердження відповідності. Перша з них стосується підтвердження у законодавчо регульованій сфері. Законодавчо регульована сфера – сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг регламентуються законодавством.
Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері для окремих видів продукції, яка може становити небезпеку для життя та здоров\’я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, запроваджується технічними регламентами.
Технічний регламент – закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов\’язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких обов\’язкове. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва;
Із введенням в дію технічних регламентів центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності офіційно публікує перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Виробник чи постачальник також має право підтвердити відповідність продукції вимогам технічних регламентів іншими, ніж відповідність стандартам, шляхами, передбаченими цими регламентами.
Сертифікація в законодавчо регульованій сфері провадиться згідно з вимогами технічних регламентів. За результатами проведення сертифікації у разі позитивного рішення призначеного органу з оцінки відповідності заявникові видається сертифікат відповідності, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності.
Виробник може складати декларацію про відповідність за власною ініціативою або на підставі договору із споживачем, при цьому він несе відповідальність за включення недостовірних відомостей у декларацію згідно із законами України.
Друга процедура стосується законодавчо нерегульованої сфери – сфери, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг не регламентуються законодавством.
Сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері провадиться на добровільних засадах у порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та органом із сертифікації. При цьому підтверджується відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу будь-яким заявленим вимогам.
Орган із сертифікації встановлює правила проведення сертифікації, визначає учасників робіт із сертифікації. Сертифікація на добровільних засадах може провадитися також органами із сертифікації, уповноваженими на провадження робіт у законодавчо регульованій сфері.
Правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності регулюються Законом України \”Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\” від 1 грудня 2005 року N 3164. Підстави та порядок акредитації органів з оцінки відповідності, а також правові та організаційні засади здійснення цього процесу в Україні визначаються Законом України \”Про акредитацію органів з оцінки відповідності\” від 17 травня 2001 року N 2407, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code