Науково-практичний коментар до ст. 675 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 675 Цивільного кодексу України

Стаття 675. Гарантії якості товару
 
1. Товар, який продавець передає або зобов\’язаний передати покупцеві, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу.
2. Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк).
3. Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором.
Коментар:
1. Коментована стаття регулює питання гарантії якості товару. Під гарантією якості товару слід розуміти ручання продавця про відсутність у товарі в момент його передачі або в інший момент встановлений у договорі, недоліків по якості товару, що знижують його вартість, або не дозволяють використовувати відповідно мети, передбаченої договором.
За загальним правилом, товар повинен відповідати вимогам по якості у момент його передачі від продавця до покупця. Разом із тим, сторони у договорі можуть встановити й інший момент визначення відповідності якості товару (наприклад, в момент підписання договору або в момент огляду товару покупцем). Окрім цього, якість товару може перевірятись і зі спливом певного терміну після його придбання. Це пов\’язується із тим, що покупець не має реальної можливості перевірити якість товару в момент його передання в силу певних обставин. Таким товаром може бути, наприклад, зимове взуття, придбане влітку. Якщо момент визначення відповідності товару переноситься, то про це обов\’язково слід зазначити у договорі.
2. Строк, протягом якого продавець гарантує якість товару іменується гарантійним строком (ч. II коментованої ст.). П. 5 ст. 1 Закону України \”Про захист прав споживачів\” визначає гарантійний строк як строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов\’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв\’язку з введенням її в обіг.
Крім поняття гарантійного строку чинне законодавство може визначати й інші часові періоди, протягом яких гарантується якість товару. Ними, зокрема, є строк придатності та строк служби.
Строк (термін) придатності – строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору (п. 24 ст. 1 ЗУ \”Про захист прав споживачів\”).
Термін придатності встановлюється на товари, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров\’я, майна фізичних осіб і навколишнього природного середовища. Наприклад, для лікарських засобів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфюмерно-косметичних та інших товарів. Термін придатності, зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до них при продажу. Термін придатності обчислюється від дати виготовлення товару, яка також має бути вказана на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для споживання.
Строк служби – календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини (п. 25 ст. 1 ЗУ \”Про захист прав споживачів\”).
Чинне законодавство України розрізняє також гарантійний термін зберігання та гарантійний термін експлуатації.
Гарантійний термін зберігання – термін, протягом якого споживчі властивості товару не повинні погіршуватися за умови дотримання вимог нормативних документів. Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.
Гарантійний термін експлуатації – термін, протягом якого гарантується використання товару, в тому числі комплектуючих виробів та складових частин, за призначенням за умови дотримання споживачем правил користування і протягом якого виробник (продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов\’язання (абз. 2, 3 п. 4 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 506).
Гарантійні строки можуть встановлюватися законодавством або договором. Так, відповідно до ч. V ст. 6 ЗУ \”Про захист прав споживачів\” виробник (виконавець) зобов\’язаний забезпечити використання продукції за призначенням протягом строку її служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку – протягом десяти років. Виробник (виконавець) зобов\’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, у необхідному обсязі та асортименті запасних частин протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва – протягом строку служби, в разі відсутності такого строку – протягом десяти років.
Згідно зі ст. 16 Закону України \”Про захист прав покупців сільськогосподарських машин\” від 5 червня 2003 року N 900 виробники, продавці машин, виконавці робіт, послуг несуть гарантійні зобов\’язання перед покупцями машин у забезпеченні протягом встановленого гарантійного строку експлуатації (або наробітку) відповідності цільовому (технологічному) призначенню і якості машин, встановлених нормативно-технічною документацією.
Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним гарантійному строку на машини, закінчується одночасно із закінченням гарантійного строку на машини і не може бути меншим 12 місяців.
При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини машини, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на нові комплектуючий виріб і складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві машини після ремонту.
Гарантійний строк експлуатації машин відраховується від дня введення їх в експлуатацію, але не пізніше 6 місяців від дня продажу для машин, що працюють протягом усього року, і не пізніше 12 місяців для машин із сезонним характером робіт.
Відповідно до п. 2 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України 29 грудня 2004 року N 721, гарантійний термін, встановлений продавцем, не може бути меншим, ніж встановлений виробником
Договірний гарантійний строк може мати місце у випадку, коли він встановлюється в договорі. Такі строки можуть встановлюватися на товари щодо яких гарантійні строки не встановлені законодавством. Якщо ж сторони бажають встановити гарантійний строк на товар щодо якого існує законодавчий гарантійний строк, він не може бути меншим від того, що визначений законодавством (це випливає з абз. II ч. 4 ст. 673 ЦК).
За загальними правилами гарантійний строк має зазначатися у паспорті на товар або на його етикетці чи у будь-якому іншому документі, що додається до товару (ч. II ст. 7 Закону України \”Про захист прав споживачів\”).
Особливості гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів визначаються Порядком гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 506.
До технічно складних побутових товарів належать непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний термін. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, наведено у додатку 1 до вказаного Порядку. Гарантійні зобов\’язання зазначаються виробником (продавцем) у гарантійному талоні, за формами, передбаченими Порядком або в іншому експлуатаційному документі у розділі \”Гарантійні зобов\’язання виробника\”. До експлуатаційних документів також додаються відривні талони на технічне обслуговування (у разі необхідності) і гарантійний ремонт.
Викладене означає, що на момент передання товару покупець має право повністю перевірити якість товару і у випадку її невідповідності може вимагати захисту своїх прав згідно із статтями 678, 708 ЦК, Закону України \”Про захист прав споживачів\” та інших нормативно-правових актів.
3. Ч. III коментованої ст. містить правило за яким гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби. Проте, це норма є диспозитивною, відтак сторони у договорі можуть передбачити й інші правила. Зокрема, передбачити, що гарантія поширюється лише на певні комплектуючі. Так, умови гарантії на цифровий безпровідниковий телефон можуть передбачати, гарантія не охоплює частин оздоблення та корпусу, лампочок батарейок та акумуляторів, голок звукознімача, антен, захисних екранів, фільтрів, що мають свій обмежений період використання. Також договором може бути передбачений різний гарантійний строк на різні комплектуючі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code