Науково-практичний коментар до ст. 676 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 676 Цивільного кодексу України

Стаття 676. Обчислення гарантійного строку
 
1. Гарантійний строк починається з моменту передання товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу.
2. Гарантійний строк, встановлений договором купівлі-продажу, продовжується на час, протягом якого покупець не міг використовувати товар у зв\’язку з обставинами, що залежать від продавця, до усунення їх продавцем.
Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися у зв\’язку з виявленими в ньому недоліками, за умови повідомлення про це продавця в порядку, встановленому статтею 688 цього Кодексу.
3. Гарантійний строк на комплектуючий виріб дорівнює гарантійному строку на основний виріб і починає спливати одночасно з ним.
4. У разі заміни товару (комплектуючого виробу) неналежної якості на товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам договору купівлі-продажу, гарантійний строк на нього починає спливати з моменту заміни.
Коментар:
1. Коментована стаття визначає порядок обчислення гарантійного строку. За загальним правилом початком гарантійного строку є момент передачі товару покупцеві. Проте дана норма є диспозитивною, тому сторони у договорі можуть встановлювати й інші правила. В окремих випадках початок перебігу гарантійного строку встановлюється спеціальними законами. Так, відповідно до абз. 4 п. 3 та п. 4 ст. 7 Закону України \”Про захист прав споживачів\”. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення – від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, – від дня укладення договору купівлі-продажу.
Відповідно до п. 5 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 506, у разі здійснення продажу товарів за зразками, з пересиланням поштою, а також у разі коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний термін експлуатації обчислюється від дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує введення в експлуатацію – від дня введення. Якщо день доставки чи введення товару в експлуатацію встановити неможливо, гарантійний термін експлуатації обчислюється від дня укладення договору купівлі-продажу.
Особливості перебігу гарантійного строку для дорожніх транспортних засобів встановлені п. 4 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України 29 грудня 2004 року N 721. Зокрема, гарантійний термін експлуатації ДТЗ відраховується від дати його продажу Споживачеві. Гарантійний термін експлуатації визначається в місяцях і (або) в кілометрах пробігу ДТЗ. Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування ДТЗ у гарантійному ремонті. Означений час обчислюється від дати, коли Споживач передав Виконавцю (Продавцю, Виробнику) ДТЗ з вимогою про усунення недоліків.
Закінченням терміну гарантійного ремонту вважається дата, коли уповноважена особа Виконавця зробила у наряді-замовленні відмітку про виконання гарантійного ремонту, якщо інше не визначено у договорі або наряді-замовленні. У разі зміни власників гарантійний термін ДТЗ визначається від дати його продажу першому власнику, зазначеному в Сервісній книжці.
2. Неможливість використання товару покупцем у зв\’язку з обставинами, що залежать від продавця, є причиною продовження гарантійного строку, встановленого договором купівлі-продажу (наприклад, якщо продавець не передав приналежності товару або документи на товар). Гарантійний строк в даному випадку продовжується на весь час, протягом якого існували обставини, що перешкоджали нормальному використанню товару покупцем.
Подовження гарантійного строку може бути обумовлене також тим, що у товарі були виявлені недоліки, у зв\’язку із чим товар не міг використовуватися. Однак необхідною умовою для продовження гарантійного строку у даному випадку є повідомлення покупцем продавця про виявлені недоліки в порядку, встановленому статтею 688 цього Кодексу. Якщо продовження гарантійного строку товару обумовлено тим, що у ньому були виявлені недоліки, то, як і в попередньому випадку, гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися покупцем за призначенням.
Правила продовження гарантійного строку закріплюються також спеціальним законодавством. Так, відповідно до п. 5 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 506, гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування товару в ремонті (час користування споживачем аналогічним товаром з обмінного фонду до гарантійного терміну експлуатації не включається). Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся до виконавця (продавця, виробника) з вимогою про усунення недоліків.
3. Ч. III ст. 676 ЦК містить правило про те, що гарантійний строк на комплектуючий виріб і гарантійний строк на основний виріб вважається рівними, а їх сплив починається одночасно. При цьому дане правило сформульовано імперативно. Натомість норма, що міститься у абз. 2 ч. I ст. 7 Закону України \”Про захист прав споживачів\” сформульована диспозитивно: гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.
На наш погляд, диспозитивне формулювання норми, встановлене Законом є більш вдалим, оскільки окремі комплектуючі можуть мати менший строк служби, ніж товар в цілому, що пов\’язано із їх властивостями (наприклад, батарея зношується швидше, ніж годинник в якому вона міститься).
Якщо ж окремі комплектуючі виходять з ладу швидше, аніж це передбачено гарантійним строком основного товару (і відповідно, комплектуючої), продавець повинен забезпечити своєчасну заміну таких комплектуючих або передати покупцеві набір комплектуючих для їх заміни протягом гарантійного строку.
При застосуванні коментованої статті необхідно відмежовувати поняття \”комплектуючі вироби\” та \”витратні матеріали\”. Витратні матеріали (наприклад, картридж для принтера), на відміну від комплектуючих виробів, споживаються у процесі експлуатації товару, а тому швидко втрачають свою цінність, у зв\’язку з чим на них не може поширюватись дія ст. 676 ЦК.
4. В окремих випадках, перебіг гарантійного строку може починатися заново. Так, у разі реалізації покупцем права на заміну товару або комплектуючого виробу неналежної якості на товар або комплектуючий виріб, що відповідає умовам договору, гарантійний строк на нього починає спливати з моменту заміни. Аналогічне правило передбачене й спеціальними законами. Так, відповідно до абз. 4 п. 9 ст. 8 Закону України \”Про захист прав споживачів\” при усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code