Науково-практичний коментар до ст. 681-1 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 681-1 Цивільного кодексу України

Стаття 681-1. Правові наслідки відкликання товару у покупця
 
1. У разі якщо виготовлювач товару відповідно до закону відкликає його у покупця, покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача за своїм вибором:
1) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
2) повернення сплаченої за товар грошової суми;
3) заміни товару на такий самий товар або на аналогічний товар з числа наявних у продавця (виготовлювача).
2. Сплачена за товар грошова сума, що підлягає поверненню покупцеві у разі відкликання товару, визначається виходячи з ціни такого товару на час відкликання, а в разі зниження ціни – виходячи з ціни товару на час його придбання покупцем.
3. Виготовлювач повертає покупцеві грошову суму, сплачену ним за товар, у момент фактичного повернення покупцем такого товару виготовлювачу чи іншій особі, уповноваженій виготовлювачем, або в інший строк за домовленістю з покупцем.
4. До відносин, пов\’язаних з правовими наслідками відкликання товару у покупця, не врегульованих цією статтею, застосовуються положення цього параграфа та законодавства про захист прав споживачів.
Коментар:
 
Якщо в договорі купівлі-продажу не встановлено строк протягом якого продавець зобов’язаний передати товар покупцеві, то згідно з приписами ст. 530 ЦК України, покупець має право вимагати передати йому товар у будь-який час. Продавець повинен виконати такий обов\’язок у семиденний строк від дня пред\’явлення вимоги, якщо обов\’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
У разі відмови продавця передати проданий товар покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний строк для їх передання. Якщо приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар продавцеві.
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено договором або законом.
Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений – вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Якщо продавець передав товар в асортименті, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу, покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений – вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Товар, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, є прийнятим, якщо покупець у розумний строк після його одержання не повідомив продавця про свою відмову від нього.
Товар, який продавець передає або зобов\’язаний передати покупцеві, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу. Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором. Гарантійний строк починається з моменту передання товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу.
Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов\’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з\’явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором або відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми; або вимагати заміни товару.
Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред\’явлені до продавця або виготовлювача товару.
Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв\’язку з його недоліками може бути пред\’явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна – в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк.
Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред\’явити вимогу у зв\’язку з недоліками товару, які були виявлені протягом цього строку. Покупець має право пред\’явити вимогу у зв\’язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.
До вимог у зв\’язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах вищезазначених строків, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), – від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності).
У разі якщо виготовлювач товару відповідно до закону відкликає його у покупця, покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача за своїм вибором:
1) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
2) повернення сплаченої за товар грошової суми;
3) заміни товару на такий самий товар або на аналогічний товар з числа наявних у продавця (виготовлювача).
Сплачена за товар грошова сума, що підлягає поверненню покупцеві у разі відкликання товару, визначається виходячи з ціни такого товару на час відкликання, а в разі зниження ціни – виходячи з ціни товару на час його придбання покупцем.
Виготовлювач повертає покупцеві грошову суму, сплачену ним за товар, у момент фактичного повернення покупцем такого товару виготовлювачу чи іншій особі, уповноваженій виготовлювачем, або в інший строк за домовленістю з покупцем.
До відносин, пов\’язаних з правовими наслідками відкликання товару у покупця, не врегульованих цією статтею, застосовуються положення цього параграфа та законодавства про захист прав споживачів.
У разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця за своїм вибором або пропорційного зменшення ціни; або доукомплектування товару в розумний строк. Якщо продавець у розумний строк не виконав таку вимогу покупця та не доукомплектував товар, покупець має право або вимагати заміни некомплектного товару на комплектний, або відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.
Якщо продавець передав покупцеві товар без тари та (або) упаковки чи в неналежних тарі та (або) упаковці, покупець має право вимагати від продавця передання товару у належних тарі та (або) упаковці або заміни неналежних тари та (або) упаковки, якщо інше не випливає із суті зобов\’язання чи характеру товару, або пред\’явити до нього інші вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості.
В свою чергу, покупець зобов\’язаний прийняти товар від продавця, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Продавець здійснює оплату товару відповідно до умов договору. Так, в договорі може бути передбачена попередня оплата товару (часткова або повна) або оплата товару після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього. Також, договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.
Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від договору купівлі-продажу. У випадку звернення до суду продавця з вимогою про стягнення коштів за проданий товар, продавець також має право вимагати  сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Крім того, продавець має право також стягнути суму штрафних санкцій за прострочення оплати товару, за умови, що це передбачено договором.
Договором може бути встановлено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. У цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із призначення та властивостей товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару. Продавець має право вимагати від покупця повернення товару також у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало перейти до покупця.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code