Науково-практичний коментар до ст. 685 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 685 Цивільного кодексу України

Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу
 
1. Продавець зобов\’язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов\’язання.
Обов\’язок передання товару у тарі та (або) в упаковці не поширюється на товари, які за своїм характером не потребують застосування тари та (або) упакування.
2. Товар повинен бути переданий у тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а за їх відсутності – способом, який забезпечує схоронність товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування, якщо договором купівлі-продажу не встановлено вимог щодо тари та (або) упаковки.
3. Продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов\’язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, які відповідають вимогам, встановленим актами цивільного законодавства.
Коментар:
1. Коментована стаття встановлює обов\’язок продавця передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, незалежно від того, чи містить договір купівлі-продажу вказаний обов\’язок продавця. Продавець звільняється від цього обов\’язку лише у тому випадку, якщо договір купівлі-продажу прямо передбачає, що продавець не зобов\’язаний упакувати чи затарити товар або якщо це випливає із суті зобов\’язання. Виключення складають товари, характер яких не вимагає застосування тари і чи упаковки (наприклад, земельна ділянка, житловий будинок. Упаковка – це технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром, який забезпечує захист товару від пошкоджень та втрат у процесі його обігу, а довкілля – від забруднень. (Під процесом обігу в даному випадку розуміють транспортування, зберігання та продаж товару). Тара – це основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення товару. Вирізняють також споживчу тару, тобто ту, що надходить до споживача з товаром і не призначена для транспортування товару (п. 2 Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках (ПМУ 17-2000), затверджена наказом Державного комітету стандартизації, метрології і сертифікації України від 17.05.2000 р. N 314). Тара і упаковка можуть бути предметом договору купівлі-продажу.
2. Сторони можуть встановити у договорі вимоги, які ставляться до тари та упаковки шляхом перерахування таких вимог або шляхом вказівки державного стандарту, стандарту підприємства та інших нормативних документів із стандартизації, що встановлюють вимоги, яким повинна відповідати тара та упаковка, відповідного товару.
За відсутності у договорі вимог тари та упаковки, визначених сторонами одним із згаданих способів, продавець здійснює передачу товару у звичайній для нього тарі та упаковці. При цьому застосовується тара, що забезпечує збереження товару.
3. Особливі вимоги встановлені законодавцем для продавця, що здійснює підприємницьку діяльність. Відповідно до ч. III коментованої ст. він зобов\’язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, які відповідають вимогам, встановленим актами цивільного законодавства.
Так, відповідно до ст. 11 Закону України \”Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів\” від 19 грудня 1995 року N 481 розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об\’ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.
Згідно зі ст. 5 Закону України \”Про молоко та молочні продукти\” від 24 червня 2004 року N 1870 тара та упаковка для молочної сировини та молочних продуктів повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров\’я.
Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.
Згідно з п. 9 Глави 6 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України  від 19 квітня 2007 року N 104, товари, які мають підвищену пожежну небезпеку (аерозольні упаковки, лаки, розчинники, нітроемалі, клеючі матеріали тощо), зберігають у герметичній тарі окремо від інших товарів у спеціально пристосованих приміщеннях.
В окремих випадках чинним законодавством України передбачені вимоги щодо маркування тари та чи упаковки товару. Так, відповідно до п. 2 Глави 5 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами маркуванню підлягають телерадіотовари і тара, яка використовується для їх зберігання. Маркування передбачає наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його адресу, товарний (фірмовий) знак, назву, клас і модель виробу, позначення нормативного документа, дату випуску. Індивідуальна упаковка повинна містити такі маркувальні дані: найменування підприємства-виробника, його адресу, назву товару, колір корпусу виробу, попереджувальні знаки, дату випуску, позначення нормативного документа.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code