Науково-практичний коментар до ст. 686 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 686 Цивільного кодексу України

Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку
 
1. Якщо продавець передав покупцеві товар без тари та (або) упаковки чи в неналежних тарі та (або) упаковці, покупець має право вимагати від продавця передання товару у належних тарі та (або) упаковці або заміни неналежних тари та (або) упаковки, якщо інше не випливає із суті зобов\’язання чи характеру товару, або пред\’явити до нього інші вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості (стаття 678 цього Кодексу).
Коментар:
Порушення продавцем вимог щодо передачі товару у тарі та (чи) упаковці можуть виявлятися у тому, що передача товарів була здійснена без тари та (чи) упаковки або товар був переданий у неналежній тарі чи упаковці. Передача товару без тари та (чи) упаковки визнається порушенням у тих випадках, коли обов\’язок затарювання був передбачений договором, нормативними документами із стандартизації або випливає із суті зобов\’язання (ст. 685 ЦК). Під неналежною тарою та (чи) упаковкою розуміється тара (упаковка), що не відповідає вимогам, встановленим договором або відповідними нормативними документами із стандартизації. Це може бути пошкоджена упаковка, така, що не відповідає властивостям товару, не може забезпечити схоронність товару при звичайних умовах транспортування та зберігання.
Порушення продавцем вимог щодо передачі товару у тарі та (або) упаковці наділяє покупця рядом прав. Зокрема, він вимагати від продавця передання товару у належних тарі та (або) упаковці або заміни неналежних тари та (або) упаковки. Якщо невиконання продавцем вимог щодо тарування та (чи) пакування товару призвело до порушення його якості покупець має право пред\’явити покупцеві вимоги, передбачені ст. 678 ЦК (див. коментар до неї). Перелік прав покупця, що виникають у зв\’язку із порушенням продавцем вимоги про тару та (або) упаковку не є вичерпним, інші вимоги можуть випливати із суті зобов\’язання чи характеру товару.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code