Науково-практичний коментар до ст. 687 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 687 Цивільного кодексу України

Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу
 
1. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару та інших умов здійснюється у випадках та в порядку, встановлених договором або актами цивільного законодавства.
Якщо нормативно-правовими актами з питань стандартизації встановлено вимоги щодо порядку перевірки кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару, порядок перевірки, визначений договором, має відповідати цим вимогам.
2. Якщо порядок перевірки додержання продавцем умов договору купівлі-продажу не встановлений відповідно до частини першої цієї статті, перевірка здійснюється відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться в таких випадках.
3. Обов\’язок перевіряти кількість, асортимент, якість, комплектність, тару та (або) упаковку товару (випробовування, аналіз, огляд тощо) може бути покладений на продавця відповідно до договору купівлі-продажу, актів цивільного законодавства та нормативно-правових актів з питань стандартизації. У цьому разі продавець повинен на вимогу покупця надати йому докази проведення такої перевірки.
4. Перевірка додержання умов договору купівлі-продажу щодо предмета договору продавцем і покупцем має здійснюватися на одних і тих самих умовах.
Коментар:
1. Договором або актом цивільного законодавства може бути передбачена перевірка кількості, асортиментну, якості, комплектності, тари та (або) упаковки та інших договірних умов. У проведенні такої перевірки зацікавлені як покупець так і продавець, оскільки вона може свідчити, про належність або неналежність виконання умов договору продавцем.
В окремих випадках вимоги щодо такої перевірки встановлюються законодавством. Так, відповідно до п. 13 Глави 1 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року N 104, суб\’єкт господарської діяльності зобов\’язаний усіляко сприяти споживачу у вільному виборі товарів і додаткових послуг та у разі перевірки покупцем якості, безпеки, комплектності, міри та ціни товарів, що підлягають придбанню, надавати на його вимогу контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну товарів.
Згідно з п. 2.1 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 року N 185, штучні кондитерські вироби підлягають вибірковій перевірці на відповідність ваги однієї штуки даним на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів проводять за органолептичними показниками: зовнішній вигляд, форма, стан поверхні та глазурі, візерунок, запах, консистенція.
Перевірка товару, як правило, здійснюється у момент передачі товару від продавця до покупця у присутності обох сторін чи їх представників. Разом із тим, сторони можуть визначити й інший час для такої перевірки.
При цьому слід враховувати те, що можливість сторін визначити у договорі порядок проведення перевірки показників товару має обмежений характер у тих випадках, якщо нормативно-правовими актами з питань стандартизації встановлено вимоги щодо порядку перевірки кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки відповідного товару. Відповідно до ч. I коментованої ст. порядок перевірки, визначений договором, має відповідати вимогам законодавства, тобто не може містити інших правил проведення перевірки.
2. Ч. II коментованої ст. підлягає застосуванню у тих випадках, коли порядок перевірки додержання продавцем умов договору купівлі-продажу не встановлений договором чи актом цивільного законодавства. У цьому випадку перевірка здійснюється відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться в таких випадках.
3. В окремих випадках обов\’язок перевіряти кількість, асортимент, якість, комплектність, тару та (або) упаковку товару (випробовування, аналіз, огляд тощо) доцільно покласти на продавця з тим, щоб уникнути можливості виставити на продаж товар, що відповідає вимогам законодавства та договору. Крім того, властивості окремих товарів не дозволяють перевірити їх покупцеві у момент продажу. Наприклад, покупець, купуючи пакет з борошном, не може здійснити перевірку борошна, оскільки для цього треба пошкодити упаковку. Тому, обов\’язок із перевірки якості борошна можна покласти на продавця. Він або його представники можуть перевірити якість борошна ще до того, як воно буде запаковано. Вони можуть також здійснити перевірку умов зберігання, транспортування борошна із цього зробити висновки, чи відповідає борошно відповідним вимогам. Обов\’язок здійснити перевірку характеристик товару може покладатися на продавця договором купівлі-продажу, актами цивільного законодавства та нормативно-правовими актами з питань стандартизації.
Так, відповідно до п. 10 Глави 1 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року N 104, до подання товарів у торговельний (демонстраційний) зал працівники суб\’єкта господарської діяльності проводять підготовку товарів до продажу (розпакування, перевірка цілісності індивідуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, наявності маркувальних даних і якості, чищення, прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи в дії тощо).
Згідно з п. 3.1, 3.2 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 року N 185, при надходженні круп\’яних, борошняних та інших сипучих товарів на підприємство роздрібної торгівлі суб\’єкти господарської діяльності обов\’язково звертають увагу на стан їх перевезення. Продукти мають бути надійно захищеними від атмосферних опадів та іншого зовнішнього впливу. Вагові сипучі товари та макаронні вироби приймають за кількістю місць і вагою нетто кожного з них. Одночасно перевіряють стан зовнішньої тари, наявність маркування, відповідність виду та якості товару даним, що зазначені в супровідних документах про якість і безпеку, на маркувальних ярликах, товарних етикетках.
Штучні товари (одиниці розфасовки) перевіряють за станом упаковки, на наявність етикеток та за вагою.
Якщо на продавця був покладений зазначений обов\’язок, він повинен на вимогу покупця надати йому докази проведення такої перевірки.
4. Ч. IV коментованої ст. підлягає застосовуванню у тих випадках, коли перевірку умов щодо кількості, якості, інших умов договору продавець і покупець здійснюють окремо один від одного. Основною вимогою перевірки у даному випадку є однаковість порядку та умов перевірки. Аналогічне правило встановлено ст. 20 Закону України \”Про насіння і садивний матеріал\” від 26 грудня 2002 року N 411, відповідно до якої при визначенні сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу використовуються єдині методи і лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.
Норми сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу встановлюються нормативними документами в галузі насінництва та розсадництва.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code