Науково-практичний коментар до ст. 688 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 688 Цивільного кодексу України

Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу
 
1. Покупець зобов\’язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, – в розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару.
У разі невиконання покупцем цього обов\’язку продавець має право частково або в повному обсязі відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця, якщо продавець доведе, що невиконання покупцем обов\’язку повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинить для продавця витрати, що перевищують його витрати у разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору.
2. Якщо продавець знав або міг знати про те, що переданий покупцеві товар не відповідає умовам договору купівлі-продажу, він не має права посилатися на те, що не одержав від покупця повідомлення про порушення умов договору, та на наслідки невиконання покупцем цього обов\’язку, встановлені частиною першою цієї статті.
Коментар:
1. Коментована норма встановлює обов\’язок покупця щодо повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу. При цьому ч. I коментованої ст. встановлює строки, в які повинно бути здійснене таке повідомлення. Необхідність встановлення вказаних строків пояснюється тим, що своєчасне виявлення та повідомлення продавця про порушення умов договору сприяє встановленню дійсних причин цього порушення та якомога швидшому їх усуненню. Зокрема, повідомлення про порушення умов договору повинно бути здійснено у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, – в розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене. З аналізу коментованої норми випливає, що оцінюючи \”розумність\” строку у даному випадку до уваги слід брати характер і призначення товару.
Невиконання покупцем обов\’язку щодо повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу може спричинити виникнення певних прав у продавця. Зокрема, якщо продавець доведе, що невиконання покупцем обов\’язку повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинить для продавця витрати, що перевищують його витрати у разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору, він має право частково або в повному обсязі відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця. Вимоги, які може пред\’являти продавець залежать від виду порушення, допущеного продавцем. Вимоги, які покупець може пред\’являти у випадку порушення умов договору щодо кількості, встановлені ст. 670 ЦК, щодо асортименту – ст. 672 ЦК, якості – ст. 678 ЦК, комплектності чи комплекту – ст. 684 ЦК, тари та (або) упаковки – ст. 686 ЦК.
2. Продавець повинен задовольнити вимоги покупця навіть у тому випадку, якщо той не повідомив його про порушення у строки, встановлені ч. I коментованої ст., якщо він знав або міг знати про те, що переданий покупцеві товар не відповідає умовам договору купівлі-продажу. Для застосування ч. II коментованої ст. покупець повинен довести, що недоліки товару або причини їх виникнення настали до передачі товару покупцеві.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code