Науково-практичний коментар до ст. 689 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 689 Цивільного кодексу України

Стаття 689. Обов\’язок покупця прийняти товар
 
1. Покупець зобов\’язаний прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або має право відмовитися від договору купівлі-продажу.
2. Покупець зобов\’язаний вчинити дії, які відповідно до вимог, що звичайно ставляться, необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.
Коментар:
1. Одним із основних обов\’язків покупця є прийняття ним товару. Однак, у певних випадках, встановлених законом, покупець має право не виконувати цього обов\’язку. Ч. I коментованої ст. встановлює, що покупець може не приймати товар в усіх випадках, коли він має право вимагати заміни товару або відмовитися від договору. Право вимагати заміни товару встановлене ст. ст. 672, 678 ЦК, а право відмовитися від договору регулюється ст. ст. 665, 666, 670, 672, 686 ЦК, а також іншими нормами цивільного законодавства (див. коментар до  ст. ст. 665, 666, 670, 672, 686 ЦК).
2. Покупець зобов\’язаний вчинити дії, які відповідно до вимог, що звичайно ставляться є необхідними для виконання продавцем обов\’язку із передачі товару (повідомити адресу та найменування одержувача, якому потрібно доставити товар; надати транспортні засоби або укласти договір перевезення з перевізником, якщо договір покладає ці обов\’язки на покупця, направити свого представника у місцезнаходження продавця, якщо договором передбачена передача товару у цьому місці, оглянути товар, здійснити перевірку його кількості, якості, асортименту і т. п.). Перелік дій покупця із прийняття товару може встановлюватися договором або актом цивільного законодавства.
Покупець зобов\’язаний прийняти товар у строк, встановлений договором, а якщо договором такий строк не встановлений – у строк, визначений відповідно до ст. 530 ЦК. У випадку дострокової передачі товару продавцем, на наш погляд, покупець має право відмовитися від прийняття товару, оскільки момент дострокової передачі покупець може не мати можливості здійснити перевезення товару, забезпечити його належне зберігання і т. п.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code