Науково-практичний коментар до ст. 693 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 693 Цивільного кодексу України

Стаття 693. Попередня оплата товару
 
1. Якщо договором встановлений обов\’язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, – у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу.
У разі невиконання покупцем обов\’язку щодо попередньої оплати товару застосовуються положення статті 538 цього Кодексу.
2. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.
3. На суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Договором може бути встановлений обов\’язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.
Коментар:
1. Договором на покупця може покладатися обов\’язок здійснення попередньої оплати товару, тобто оплати до його передання продавцем. Шляхом попередньої оплати може бути оплачена повна вартість товару або її частина. Від попередньої оплати (авансу) слід відрізняти завдаток, що може надаватися покупцем продавцю у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження своїх зобов\’язань і на забезпечення їх виконання (див. ст. ст. 570, 571 ЦК). Розмір попередньої оплати та строки її оплати встановлюються договором. У тих випадках, коли договір містить обов\’язок покупця щодо попередньої оплати, проте не встановлює строків її здійснення, строки оплати визначаються відповідно до ст. 530 ЦК. Відтак, продавець має право вимагати здійснення попередньої оплати у будь-який час. Покупець повинен здійснити таку оплату у семиденний строк від дня пред\’явлення вимоги. Якщо ж із договору або актів цивільного законодавства випливає обов\’язок негайного виконання, покупець повинен здійснити платіж відразу після отримання вимоги.
Договір купівлі-продажу, який містить обов\’язок продавця щодо попередньої оплати, є різновидом комерційного кредиту (ст. 1057 ЦК). У даному випадку покупець здійснює кредитування продавця.
Виконання сторонами договору купівлі-продажу своїх обов\’язків має зустрічний характер, тому невиконання покупцем обов\’язку щодо попередньої оплати товару є підставою застосування ст. 538 ЦК, відповідно до положень якої продавець має право зупинити виконання своїх обов\’язків за договором або відмовитися від його виконання частково або повністю.
2. Не передання продавцем, який одержав суму попередньої оплати, товару у встановлений строк, надає покупцеві право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати. Про строк виконання обов\’язку продавця передати товар див. ст. 663 та коментар до неї.
3. Порушення продавцем обов\’язку щодо передачі товару, який був попередньо оплачений, надає покупцеві можливість стягнути з продавця проценти за користування чужими грошовими коштами відповідно до ст. 536 ЦК. Проценти починають нараховуватися від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати, в залежності від того, яким правом, передбаченим ч. II коментованої ст. скористався покупець. Договором також може бути передбачений обов\’язок продавця сплачувати проценти від дня одержання суми попередньої оплати від покупця, а не від дня, коли товар має бути переданий. При цьому слід мати на увазі те, що ст. 536 ЦК не встановлює розміру процентів за користування чужими грошовими коштами, відтак їх розмір доцільно передбачити у договорі, якщо розмір процентів не встановлений законом або іншим цивільно-правовим актом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code