Науково-практичний коментар до ст. 695 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 695 Цивільного кодексу України

Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу
 
1. Договором про продаж товару в кредит може бути передбачено оплату товару з розстроченням платежу.
Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є ціна товару, порядок, строки і розміри платежів.
2. Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару.
3. До договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу застосовуються положення частин третьої, п\’ятої та шостої статті 694 цього Кодексу.
Коментар:
1. Різновидом купівлі-продажу товару у кредит є продаж із розстроченням платежу. За цим договором покупець здійснює оплату ціни товару після передання товару продавцем окремими частинами, встановленими договором. Особливості договору з розстроченням платежу зумовлюють його істотні умови, якими є ціна, порядок, строки і розміри платежів. Крім того, слід звернути увагу на те, що в окремих випадках актами цивільного законодавства встановлені певні вимоги щодо розміру платежів та порядку їх оплати. Так, згідно з п. 10 Правил торгівлі у розстрочку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 року N 997, передача у розпорядження покупцеві товарів, що придбаваються у розстрочку, здійснюється за умови внесення першого внеску (завдатку) у розмірі не менше 25 відсотків їх вартості, а товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – не менше 50 відсотків, що має зазначатися у договорі. Передача транспортних засобів здійснюється за умови сплати покупцем першого внеску у розмірі не менше 25 відсотків вартості. Договором має передбачатися строк оплати решти вартості товарів у межах від 6 до 12 місяців, а товарів, вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – від 6 до 24 місяців. Для транспортних засобів строк сплати решти вартості може становити від 6 до 60 місяців.
2. Невиконання покупцем обов\’язку здійснити у встановлений договором строк черговий платіж за проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, надає продавцеві право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару. При цьому законодавець не встановлює обов\’язку продавця повернути покупцеві вже оплачену частину коштів. Також необхідно пам\’ятати те, що договір з розстроченням платежу є різновидом товарного кредиту, тому до відповідальності покупця за порушення обов\’язку внесення платежів можуть застосовуватися норми §§ 1, 2 гл. 71 ЦК.
3. Ч. III коментованої ст. поширює дію чч. III (наслідки невиконання обов\’язку продавцем щодо передачі товару), V (нарахування процентів на прострочену покупцем суму оплати) та VI ст. 694 ЦК на договір продажу товару у кредит з умовою про розстрочення платежу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code