Науково-практичний коментар до ст. 697 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 697 Цивільного кодексу України

Стаття 697. Збереження права власності за продавцем
 
1. Договором може бути встановлено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. У цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із призначення та властивостей товару.
2. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.
Продавець має право вимагати від покупця повернення товару також у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало перейти до покупця.
Коментар:
1. За загальним правилом, встановленим ч. I ст. 334 ЦК, право власності у набувача за договором виникає з моменту передання майна. Разом із тим сторони у договорі можуть передбачити й інший момент переходу права власності на майно. Наприклад, у договорі купівлі-продажу може бути зазначено, що право власності на товар зберігає за продавцем (наприклад, при продажу товарів у кредит, у тому числі з розстроченням платежу). У цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром. Проте в окремих випадках договором або законом може передбачатися можливість розпорядження покупцем товаром навіть до переходу до нього права власності. Можливість такого розпорядження може випливати із властивостей товару (наприклад, у випадках, коли покупець придбаває товари, що швидко псуються, з метою їх подальшої реалізації).
Якщо ж договором чи законом не передбачене право покупця розпоряджатися товаром і якщо воно не випливає із властивостей товару, правочин із розпорядження майном покупцем може бути визнаний недійсним на підставі ч. I ст. 215 ЦК як такий, що суперечить ЦК (ч. I ст. 203 ЦК).
2. Прострочення оплати покупцем товару, право власності на який зберігається за продавцем, а також ненастання обставин, що за умовами договору були підставами виникнення права власності у покупця, надає покупцеві право вимагати повернення товару. Крім того, продавець може скористатися й іншими правами, наданими йому чинним законодавством у випадку порушення договору покупцем.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code