Науково-практичний коментар до ст. 698 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 698 Цивільного кодексу України

Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу
 
1. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов\’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов\’язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов\’язується прийняти товар і оплатити його.
2. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним.
3. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця – фізичної особи, не врегульованих цим Кодексом, застосовується законодавство про захист прав споживачів.
4. Умови договору, що обмежують права покупця – фізичної особи порівняно з правами, встановленими цим Кодексом та законодавством про захист прав споживачів, є нікчемними.
5. Покупець має право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок використання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній діяльності.
Коментар:
ЦК України містить спеціальні норми, присвячені договору роздрібної купівлі- продажу. Такий договір володіє ознаками, які в сукупності дозволяють виділити договір роздрібної купівлі-продажу серед інших договорів цього типу. Ці ознаки названі у ч. 1 коментованої статті, а саме: характеристика продавця як сторони договору, предмета його діяльності та призначення товару, що підлягає передачі за договором.
Продавцем за договором роздрібної купівлі-продажу можуть виступати юридичні та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність. Предметом цієї діяльності є продаж товарів. Специфіка товару за договором роздрібної купівлі-продажу полягає в тому, що він зазвичай призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов\’язаного з підприємницькою діяльністю. Цей критерій дозволяє виділити сферу застосування норм ЦК щодо договору роздрібної купівлі-продажу, оскільки відносини з купівлі-продажу товарів, що використовуються лише в підприємницьких цілях, ними не регулюються (наприклад, промислове устаткування).
Покупцями за договором роздрібної купівлі-продажу можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Єдиною умовою вступу покупця в договірні відносини з торговельними підприємствами (громадянами-підприємцями) є наявність у нього необхідної дієздатності відповідно до цивільного законодавства. Так, укладення договорів роздрібної купівлі-продажу з малолітніми та неповнолітніми особами має відбуватися з урахуванням норм статей 31 та 32 ЦК України.
Необхідно враховувати також те, що окремі акти законодавства встановлюють заборону на продаж певних видів товарів малолітнім та неповнолітнім особам. Наприклад, п. 10 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями заборонено продаж алкогольних напоїв громадянам, які не досягли 18-річного віку. Якщо виникають сумніви щодо віку покупця, продаж алкогольних напоїв здійснюється за умови пред\’явлення документа, який засвідчує його вік.
Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором. Відтак, на нього поширюються норми ст. 633 ЦК (див. коментар до неї).
Відносини, що виникають з договору роздрібної купівлі-продажу за участю покупця – фізичної особи, не врегульовані ЦК, регламентуються ЗУ \”Про захист прав споживачів\” та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону. Це, зокрема: Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі; Правила торгівлі на ринках; Ветеринарно-санітарні правила для ринків; Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами; Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; Правила роздрібної торгівлі, прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп\’ютерних програм, баз даних; Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами; Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами; Правила торгівлі у розстрочку; Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами; Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією; Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями; Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами та деякі інші.
Важливо зауважити, що Закон України \”Про захист прав споживачів\” та інші прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти застосовуються до договору роздрібної купівлі-продажу в частині, що не суперечить ЦК. В одних випадках вони конкретизують і деталізують положення ЦК щодо роздрібної купівлі-продажу (наприклад, про інформацію, що надається покупцеві і способи її доведення), в інших – встановлюють правила, не передбачені ЦК (наприклад, строки задоволення вимог покупця).
Умови договору, що обмежують права покупця – фізичної особи порівняно з правами, встановленими ЦК України та законодавством про захист прав споживачів, є нікчемними (ст. ст. 215, 216 ЦК України). Таке законодавче рішення обумовлюється необхідністю захисту покупця – економічно слабшої сторони договору роздрібної купівлі-продажу, яка, маючи потребу в товарах, роботах та послугах, звертається за ними до продавця – суб\’єкта підприємницької діяльності, що посідає економічно сильнішу позицію на ринку.
Частина 5 коментованої статті закріплює право покупця на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок використання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній діяльності. Це право належить покупцеві незалежно від того, чи він є фізичною, чи юридичною особою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code