Науково-практичний коментар до ст. 703 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 703 Цивільного кодексу України

Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів
 
1. Якщо продаж товару здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов\’язаний довести до покупців інформацію про продавця товару шляхом розміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про найменування продавця, його місцезнаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару.
2. Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару.
3. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену ним грошову суму.
4. Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов\’язання.
Коментар:
Продаж товарів з використанням автоматів покладає на продавця обов\’язок повідомити покупцеві відомості про продавця товару – його найменування, місцезнаходження і режим роботи, а також про дії, необхідні для одержання товару. Ця інформація повідомляється володільцем автомата, тобто особою, яка за підставами, передбаченими законом, має автомат у власному господарстві. Володілець автомата і продавець можуть співпадати в одній особі (коли продавець є власником автомата чи його орендарем), але можуть і не співпадати.
Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару (оплата, натиснення кнопок тощо). Іншими словами, такий договір укладається шляхом вчинення конклюдентних дій.
За ненадання покупцеві оплачуваного товару відповідальність несе його продавець, а не володілець автомата, якщо він не є продавцем товару. Продавець негайно після пред\’явлення вимоги покупця зобов\’язаний передати йому куплений товар чи повернути сплачену суму. Доказами факту укладення договору можуть бути свідчення свідків, а також дані про кількість проданих через автомат товарів і отриманих за них грошей чи інших знаків оплати (наприклад, жетонів). Продавець не має права відмовити покупцеві в отриманні вказаних даних, а за необхідності – і в розкритті автомата.
В разі одержання через автомат товару неналежної якості чи у неналежній упаковці покупець має право пред\’явити до продавця вимоги, передбачені, відповідно, статтями 686 та 708 ЦК. Якщо через автомат розмінюються гроші, придбаваються знаки оплати чи обмінюється валюта, то діють правила ст. 705 ЦК та інші положення щодо роздрібної купівлі-продажу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code