Науково-практичний коментар до ст. 704 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 704 Цивільного кодексу України

Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві
 
1. Якщо договір роздрібної купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, продавець зобов\’язаний у встановлений договором строк доставити товар за місцем, указаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане, – за місцем проживання фізичної особи – покупця або місцезнаходженням юридичної особи – покупця. 
2. Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцеві є виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а у разі його відсутності – особі, яка пред\’явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов\’язання.
3. Якщо договором не встановлений строк доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.
Коментар:
У коментованій статті встановлено, що за договором роздрібної купівлі-продажу продавець може взяти на себе обов\’язок доставити товар у вказане покупцем місце. Воно може співпадати з місцем проживання фізичної особи – покупця (місцезнаходженням покупця – юридичної особи), а може й не співпадати. Якщо ж у квитанції чи іншому документі, оформленому на надання послуг з доставки, не вказана така адреса, товар доставляється за вказаним у ній місцем проживання (місцем знаходження) покупця.
Частина 2 коментованої статті визначає момент, з якого договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцеві вважається виконаним. Ним є момент вручення товару покупцеві, а в разі його відсутності – особі, яка пред\’явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару. Ця норма є диспозитивною, тому інше може бути встановлено договором, актами цивільного законодавства або випливати із суті зобов\’язання.
Товар має бути доставлений у передбачений договором строк. Якщо договором не встановлений строк доставки товару для вручення його покупцеві, то, відповідно до ч. 3 коментованої статті, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця. Слід при цьому враховувати, що для деяких видів товарів строки доставки встановлені актами законодавства. Наприклад, відповідно до п. 25 Розділу I Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами доставка товарів здійснюється у строк не пізніше 7 днів з моменту оформлення покупки, якщо інший строк не установлено згідно з домовленістю сторін. У разі коли доставка не зроблена через відсутність споживача  в обумовленому місці та в обумовлений час, повторна доставка здійснюється у строк згідно з домовленістю сторін. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code