Науково-практичний коментар до ст. 705 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 705 Цивільного кодексу України

Стаття 705. Договір найму-продажу
 
1. За договором найму-продажу до переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар покупець є наймачем (орендарем) цього товару.
2. Покупець стає власником товару, переданого йому за договором найму-продажу, з моменту оплати товару, якщо інше не встановлено договором.
Коментар:
Норми статті 705 ЦК України застосовуються у випадку, коли договором роздрібної купівлі-продажу передбачено, що право власності на товар, переданий покупцеві, зберігається за продавцем до його оплати покупцем. Відповідна умова може бути включена до договору купівлі-продажу товару в кредит, зокрема у розстрочку.
До договір найму-продажу до переходу права власності на товар покупцеві застосовуються норми ЦК України про оренду майна (гл. 58).
Право власності переходить до покупця з моменту повної оплати товару, якщо інше не передбачено договором (наприклад, після сплати покупцем певної частини ціни товару).
 
Договір найму-продажу відповідно до ст. 705 ЦК включає до себе договір купівлі-продажу. Згідно з термінологією ч. 2 ст. 628 ЦК такий договір є змішаним (поєднує елементи різних договорів).
 
Учасники цивільного обороту можуть укладати договори як передбачені, так і не передбачені цивільним законодавством (але такі, що не суперечать його загальним засадам), а також договори, зміст яких складають елементи різних відомих видів договорів. Такі договори називаються змішаними. Так, наприклад, в договір купівлі-продажу сторонами можуть бути включені умови щодо страхування предмету договору, його зберігання, перевезення, завантаження і вивантаження тощо. Отже, для того, що врегулювати всі ці відносини між двома сторонами не обов\’язково укладати декілька різних договорів, а достатньо укласти один змішаний.
До змішаного договору у відповідних частинах застосовуються правила про ті договори, елементи яких в ньому містяться, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору
Немає перешкод для укладення договору найму-продажу і тоді, коли договір купівлі-продажу не є договором роздрібної купівлі-продажу.
 
Стаття 705 ЦК не міс­тить достатнього нормативного матеріалу для врегулювання відносин найму-продажу. Відповідні умови слід включати в текст договору найму-продажу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code