Науково-практичний коментар до ст. 706 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 706 Цивільного кодексу України

Стаття 706. Ціна та оплата товару
 
1. Покупець зобов\’язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті зобов\’язання.
2. Якщо договором встановлено попередню оплату товару (стаття 693 цього Кодексу), прострочення покупцем оплати товару є відмовою покупця від договору, якщо інше не встановлено договором.
3. До договору роздрібної купівлі-продажу товару в кредит, у тому числі з розстроченням платежу, не застосовуються положення абзацу першого частини п\’ятої статті 694 цього Кодексу.
4. Покупець має право повністю оплатити товар у будь-який час у межах встановленого договором періоду розстрочення його оплати.
Коментар:
Ціна товару, яку оплачує покупець, оголошується продавцем у момент укладення договору. В передбачених законом випадках застосовуються ціни, що встановлені або регулюються уповноваженими державними органами. У такій ситуації продавець не має права оголосити більш високу ціну на товар порівняно зі встановленою. Загальні правила щодо порядку оплати товару визначені ст. 692 ЦК України. Договір може передбачати попередню оплату товару (ст. 693 ЦК), продаж товару в кредит (ст. 694 ЦК), зокрема – з розстроченням платежу (ст. 695 ЦК).
Невнесення покупцем попередньої оплати за товар у строк, встановлений договором, а якщо він не визначений у договорі – то у строк, передбачений ч. 2 ст. 530 ЦК, вважається відмовою покупця від виконання договору. Це правило виключає застосування до договору роздрібної купівлі-продажу наслідків, передбачених ч. 3 ст. 694 ЦК у випадку невнесення покупцем попередньої оплати.
Коли товар проданий у кредит чи з розстроченням платежу, то на суму чергового платежу, не внесену у встановлений строк, проценти не нараховуються.
Частина 3 коментованої статті виключає застосування ч. 5 ст. 694 ЦК і, відповідно, ст. 536 ЦК до договору роздрібної купівлі-продажу товарів у кредит, зокрема з розстроченням платежу. Частина 1 ст. 536 ЦК встановлює, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов\’язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Беручи до увага те, що ч. 3 коментованої статті виключає застосування ст. 536 ЦК, слід наголосити на тому, що умови договору роздрібної купівлі-продажу в кредит, зокрема з розстроченням платежу, якими передбачена сплата покупцем процентів за прострочку в оплаті кредиту, є такими, що суперечать ЦК, а відтак, є підставою для визнання їх недійсними в силу ч. 1 ст. 215 ЦК. З цієї точки зору не застосовується як такий, що суперечить ЦК, п. 17 Правил торгівлі у розстрочку, який передбачає пеню за прострочку у виплаті платежів у розмірі, встановленому договором, що не перевищує 1/365 частини встановленої річної відсоткової ставки за кредит від простроченої суми за кожен день затримки. Згадані Правила детально регулюють відносини, що виникають при укладенні й виконанні договору роздрібної купівлі-продажу з розстроченням платежу. Вони визначають документи, які покупець надає продавцеві при укладенні договору, порядок внесення чергових платежів тощо.
Варто звернути увагу на положення п. 9 згаданих Правил. У них, зокрема, передбачено, що під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь суб\’єкта господарювання від наданого кредиту справляються відсотки, розмір яких встановлює суб\’єкт господарювання. Однак розмір таких відсотків не має бути вищим від чинних на момент продажу товарів річних ставок за фінансові кредити банку, що обслуговує суб\’єкта господарювання, який здійснює продаж товарів у розстрочку. Наступна зміна ставок за банківські кредити не тягне за собою перерахування за цими відсотками.
Частина 4 ст. 706 ЦК України надає покупцеві право у будь-який час, у межах встановленого періоду розстрочення, достроково оплатити товар.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code