Науково-практичний коментар до ст. 709 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 709 Цивільного кодексу України

Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків
 
1. Продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними представники) зобов\’язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов\’язку або відсутності продавця чи виготовлювача в місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їхній рахунок.
2. Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару – протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк.
У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.
Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право пред\’явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до статті 708 цього Кодексу.
3. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою.
4. У разі усунення недоліків товару шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після усунення недоліків.
5. За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.
Коментар:
У ч. 1 ст. 709 ЦК України встановлено обов\’язок продавця або виробника (чи уповноважених ними представників) прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. Відповідно до п. 9 постанови Пленуму ВСУ \”Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів\” при поверненні речі неналежної якості її амортизація в період гарантійного строку до уваги не береться. При вирішенні питання про заміну товару (зокрема, виготовленого за межами України) суд за відсутності аналогічного товару на час розгляду справи може (залежно від вимог споживача) зобов\’язати продавця надати такий само товар після його надходження або – за згодою споживача – інший товар з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості. У разі неможливості виконати рішення, яким продавця зобов\’язано замінити товар на інший, суд може змінити спосіб виконання в порядку, передбаченому процесуальним законодавством.
Споживачеві, який звернувся із заявою про безоплатне усунення недоліків товару, на його вимогу надається (з доставкою) на час ремонту аналогічний товар (але без урахування моделі). Перелік таких товарів наведено в додатку N 2 до постанови КМУ від 19 березня 1994 р. N 172. За кожний день затримки виконання вимоги про надання в користування на час ремонту зазначеного у згаданому переліку товару та за кожний день затримки усунення недоліків понад 14-денний або встановлений за домовленістю сторін строк споживачеві сплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару на час пред\’явлення вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі.
Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов\’язку або відсутності продавця чи виготовлювача в місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їхній рахунок.
Частина 2 коментованої статті визначає строки, протягом яких вимога про заміну товару неналежної якості на інший підлягає задоволенню. Зокрема, така вимога підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару – протягом 14 днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо ж задовольнити вимогу покупця про заміну товару в установлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право пред\’явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до ст. 708 ЦК.
Законом встановлено 14-денний строк для задоволення вимоги покупця про безоплатне усунення недоліків товару. Норма є диспозитивною: сторони за домовленістю можуть встановити й інший строк для задоволення цієї вимоги.
На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою. Для цього виробник і продавець зобов\’язані на договірній основі утворити обмінний фонд товарів, перелік яких визначає КМУ. За його постановою від 19 березня 1994 р. N 172 до такого обмінного фонду належать, зокрема, телевізори, магнітоли, магнітофони, радіоприймачі, холодильники, морозильники, пральні машини.
У ЦК України закріплені правила обчислення гарантійного строку в разі усунення недоліків товару шляхом заміни комплектуючого виробу або складової товару, які є аналогічними нормі, передбаченій ст. 7 ЗУ \”Про захист прав споживачів\”. У такому випадку гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову обчислюється від дня видачі покупцеві товару після усунення недоліків.
Остання частина коментованої статті встановлює відповідальність продавця або виготовлювача за несвоєчасне виконання вимог покупця про усунення недоліків товару та про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків: за кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем виконання вказаних вимог продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code