Науково-практичний коментар до ст. 721 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 721 Цивільного кодексу України

Стаття 721. Обов\’язки дарувальника
 
1. Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров\’я, майна обдаровуваного або інших осіб, він зобов\’язаний повідомити про них обдаровуваного.
2. Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного, зобов\’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.
Коментар:
1. Коментована стаття встановлює певні обов\’язки для дарувальника. Незважаючи на те, що договір дарування є безоплатним договором, у зв\’язку з чим дарувальник не зобов\’язаний дотримуватись вимог щодо якості речі – дарунка, а тому така річ може бути з певними недоліками, які дарувальник не повинен виправляти або відшкодувати обдаровуваному витрати, пов\’язані з їх усуненнями або обміном на якісну річ, дарувальник зобов\’язаний дотриматись встановлених вимог закону. Зокрема, враховуючи ту обставину, що недоліки або особливі властивості дарунка не повинні бути небезпечними, дарувальник зобов\’язаний повідомити про всі відомі йому недоліки дарунку, які можуть завдати шкоди життю, здоров\’ю або майну обдаровуваного чи інших осіб. У даному випадку мова йде про можливість такої загрози, про яку дарувальникові відомо. На дарувальника покладається інформаційний обов\’язок повідомити обдаровуваного про небезпечні недоліки речі, що є предметом договору дарування.
Не виключається можливість укладання договору дарування речей з певними дефектами, якщо обдаровуваному про них відомо і він готовий прийняти таку річ. При цьому відповідальність за шкоду, заподіяну таким дарунком іншим особам, буде нести обдаровуваний, який виступає його власником. Крім того, за явні недоліки речі, які очевидні у момент прийняття дарунку і які стали причиною шкоди, дарувальник відповідальності нести не буде.
Слід врахувати, що договір дарування підпорядкований загальним нормам зобов\’язального права, а тому, якщо у договорі були визначені умови щодо якості, кількості майна, що передається обдаровуваному, у випадку порушення таких умов договору, обдаровуваний має право вимагати відшкодування спричинених збитків. Якщо ж предметом договору дарування є цінний папір, то дарувальник несе відповідальність за наявність вказаного у ньому права.
2. Недотримання дарувальником обов\’язку повідомлення обдаровуваного про недоліки речі, що є дарунком, або про її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров\’я, майна обдаровуваного або інших осіб, тягне настання для дарувальника негативних правових наслідків. Він зобов\’язаний відшкодувати шкоду, завдану обдаровуваному або іншим особам при володінні чи користуванні його дарунком; останнім за умови, що про них було відомо обдаровуваному. Зокрема, така відповідальність настає щодо відшкодування шкоди, яка завдана майну, та шкоди, яка завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю в результаті володіння чи користування таким дарунком. Дарувальник несе відповідальність відповідно до вимог глави 82 ЦК в залежності від виду заподіяної шкоди; за правилами ст. 1166 – відповідальність за завдану майнову шкоду; ст. 1195 – відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров\’я, чи ст. 1200 – відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. У випадку заподіяння шкоди здоров\’ю відшкодовуються затрати на лікування, протезування, сторонній догляд, а також компенсуються витрати на додаткове харчування, за втрату працездатності тощо. Якщо володіння та користування дарунком призвели до смерті особи, шкода відшкодовується на користь непрацездатних осіб, які були на утриманні померлої особи або мали право на таке утримання. При цьому необхідно враховувати, що дарувальник несе відповідальність за заподіяну шкоду лише за умови, що таку шкоду було завдано через недоліки або особливі властивості дарунку і жодним чином не пов\’язано із необережним поводженням обдаровуваного чи інших осіб з якісним дарунком (наприклад, технічно справним автомобілем або спортивним знаряддям).
Відповідальність дарувальника буде також відсутня у випадку заподіяння шкоди в результаті володіння чи користування дарунком, про недоліки та особливі властивості якого йому самому не було відомо. Шкода, спричинена внаслідок недоліків дарунку, може бути викликана виною її виробника, про що дарувальник не знав та не повинен був знати. У разі заподіяння такої шкоди за певних обставин можливим є застосування положень Закону \”Про захист прав споживачів\” та положень статей 1209 – 1211 ЦК (відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). За наявності обставин, встановлених у зазначених нормах, обдаровувана особа, яка зазнала шкоду внаслідок недоліків речі (дарунку), може звернутися з відповідним позовом до продавця, у якого дарувальником було придбано товар (дарунок), або до виробника такого товару.
Отже, необхідно враховувати, що відповідальність дарувальника за коментованою нормою можлива за наявності комплексу встановлених умов: по-перше, обізнаність дарувальника про недоліки або особливі властивості подарованої речі; по-друге, неповідомлення про них обдаровуваного; по-третє, шкода завдана внаслідок недоліків або особливих властивостей дарунку в результаті володіння чи користування ним.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code