Науково-практичний коментар до ст. 734 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 734 Цивільного кодексу України

Стаття 734. Передання майна під виплату ренти
 
1. Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату або безоплатно.
2. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, – положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти.
Коментар:
1. Договір ренти є завжди оплатним, що випливає з суті породжуваного ним зобов\’язання та виражається у наданні одержувачу ренти певного утримання в обмін на передачу майна платнику ренти. При цьому саме майно, що виступає матеріальним предметом рентних відносин, може передаватися як за плату, розмір якої зазвичай менше його реальної вартості, так і безоплатно. При цьому під поняттям \”плата\” мається на увазі не сукупність рентних платежів, які платник ренти повинен сплатити на користь одержувача у будь-якому випадку, а певна грошова сума, яка виступає ціною цього договору.
2. Як і всі інші договори, спрямовані на передачу майна у власність, договір ренти має ряд спільних родових ознак з договорами купівлі-продажу, міни та дарування. Ці ознаки дозволили законодавцю розповсюдити на відносини учасників рентних відносин, в залежності від того, платно чи безоплатно передається майно, загальні положення про купівлю-продаж (глава 54 ЦК) або дарування (глава 55 ЦК). Однак відповідні правила застосовуються до договору ренти по-перше лише щодо відносин по передачі майна, по-друге, якщо це не суперечить суті рентного правовідношення, а по-третє у тих випадках, коли подібні правила відсутні у главі 56 (тобто субсидіарно).
Якщо у випадку передачі одержувачем ренти майна за плату питання про застосування правил про купівлю-продаж майже не виникають, то при безоплатній передачі майна за договором ренти положення про договір дарування слід застосовувати дуже обережно. Так, обґрунтовані сумніви викликає можливість застосування до відносин ренти правил ст. 724 ЦК про випадки односторонньої відмови сторін від договору дарування. Не можуть бути застосовані до відносин ренти також і норми статей 725, 726, 727 ЦК. У той же час у випадку безоплатного відчуження майна за договором ренти на відносини сторін не розповсюджують свою дію норми ст. 362 ЦК про переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності (п. 79 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України N 20/5 від 03.03.2004 р.).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code