Науково-практичний коментар до ст. 739 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 739 Цивільного кодексу України

Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти
 
1. Платник безстрокової ренти має право відмовитися від договору ренти.
Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною.
2. Договором ренти можуть бути встановлені умови здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти.
3. Договір ренти припиняється після спливу трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між ними.
Коментар:
1. За загальним правилом рентні відносини носять безстроковий характер, оскільки зобов\’язання по її виплаті наперед не обмежені будь-яким строком і можуть існувати безкінечно. На відношення безстрокової ренти розповсюджуються загальні правила про припинення зобов\’язань, зміну та розірвання договорів, за виключенням припинення зобов\’язання виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК). Крім того, одержувач ренти вправі у будь-який момент відмовитись від отримання рентних платежів, припинивши зобов\’язання прощенням боргу (ст. 605 ЦК).
Коментована стаття передбачає легальне (тобто встановлене законом) виключення з принципу неприпустимості односторонньої відмови від виконання зобов\’язання, встановленого ст. 525 ЦК. У відповідності до положень п. 3 ст. 651 ЦК у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі, якщо право на таку відмову встановлено законом, договір є розірваним. Наслідки розірвання договору встановлені п. 2 ст. 653 ЦК і полягають у повному припиненні зобов\’язання між сторонами.
2. Пункт другий коментованої статті містить диспозитивне правило про можливість встановлення сторонами умов здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти.
3. Пунктом третім коментованої статті встановлені лише дві умови, які повинні бути дотримані платником ренти при здійсненні права на односторонню відмову від договору ренти. По-перше, платник ренти повинен повідомити одержувача ренти про відмову від договору у письмовій формі, і, по-друге, здійснити повний розрахунок з ним протягом трьох місяців з моменту отримання одержувачем ренти письмового повідомлення про відмову від договору ренти. Розрахунки, що мають здійснюватися між сторонами у разі відмови платника ренти від договору, врегульовані ст. 741 ЦК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code