Науково-практичний коментар до ст. 747 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 747 Цивільного кодексу України

Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності
 
1. Майно, що належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, зокрема майно, що належить подружжю, може бути відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду).
У разі смерті одного із співвласників майна, що було відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду), обсяг зобов\’язання набувача відповідно зменшується.
2. Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, договір довічного утримання (догляду) може бути укладений після визначення частки цього співвласника у спільному майні або визначення між співвласниками порядку користування цим майном.
Коментар:
1. Коментована стаття надає подружжю та іншим особам, яким майно належить на праві спільної сумісної власності, можливість укласти договір довічного утримання, за яким вони здійснюють відчуження належного їм на такому праві майна.
У даному випадку відчужувачами виступають подружжя або інші особи, яким майно належить на праві спільної сумісної власності (наприклад, особи, які ведуть особисте селянське господарство; особи, які набули майно в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти (див. ком. до ст. 368 ЦК), інші особи. У даному випадку укладається один договір, в якому на стороні відчужувача виступають дві особи).
2. У разі смерті одного із відчужувачів, обсяг зобов\’язань набувача за договором довічного утримання (догляду) відповідно зменшується. І з моменту смерті одного із відчужувачів набувач може у повному обсязі розпоряджатися часткою, набутою за договором від того з співвласників, хто помер.
3. У випадках, коли відчужувачем є лише один з учасників спільної сумісної власності, обов\’язковою умовою укладення договору є попереднє визначення частки відчужувача в спільній сумісній власності або встановлення порядку користування спільним майном між співвласниками в порядку, визначеному ст. ст. 369 – 370 ЦК. Визначення частки або встановлення порядку користування може відбуватися за згодою співвласників, а в разі виникнення спору – судом. Як виділення частки, так встановлення порядку користування спільним майном повинно бути зроблено до укладення договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code