Науково-практичний коментар до ст. 754 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 754 Цивільного кодексу України

Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)
 
1. Набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання (догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину.
2. На майно, передане набувачу за договором довічного утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом життя відчужувача.
3. Втрата (знищення), пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов\’язків перед відчужувачем.
Коментар:
Коментована стаття закріплює гарантії для відчужувача, метою яких є збереження матеріального стимулу для належного виконання набувачем своїх обов\’язків. До смерті відчужувача набувач не має права предмет договору продати, подарувати, обміняти, передати під заставу чи іншим способом відчужити у власність іншій особі на підставі іншого правочину. При такому способі забезпечення виконання договору слід зробити зауваження про те, що він оформлюється шляхом накладення заборони відчуження майна нотаріусом, про що робиться позначка на усіх примірниках договору. На нотаріуса відповідно до наказу Мін\’юсту N 31/5 \”Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об\’єктів нерухомого майна\” покладається обов\’язок занести відомості про накладення заборони до реєстру.
На майно, що є предметом договору, не може бути звернене стягнення протягом життя відчужувача.
Згідно зі ст. 323 ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо знищення або пошкодження майна не є випадковим, а спричинене неправомірними діями третіх осіб, то власник майна, яким є набувач за договором, має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
 
Також, слід зауважити таке.
 
Стаття 754 ЦК України встановлює наступні способи забезпечення виконання договору довічного утримання:
відсутність у набувача права до смерті відчужувача продати, обміняти, подарувати майно, передане йому за договором довічного утримання, укладати щодо нього договір застави, передавати у власність іншій особі на підставі іншого правочину;
неможливість звернення стягнення на майно, передане набувачу за договором довічного утримання, за його зобов\’язаннями протягом життя відчужувача;
втрата, знищення, пошкодження цього майна не припиняють дію договору довічного утримання і не є підставами для припинення чи зменшення обсягу обов\’язків набувача перед відчужувачем.
Стосовно першого способу забезпечення виконання договору довічного утримання слід зробити зауваження про те, що він оформляється шляхом накладення заборони відчуження майна нотаріусом, про що робиться позначка на усіх примірниках договору, (п. 85 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 3 березня 2004 р. № 20/5).
Коментована стаття спрямована на захист прав відчужувача, адже встановлення таких обмежень стимулює набувача належним чином виконувати умови договору довічного утримання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code