Науково-практичний коментар до ст. 743 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 743 Цивільного кодексу України

Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк
 
1. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник ренти не звільняється від обов\’язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених договором ренти.
Коментар:
Стаття 743 ЦК повторює правило ст. 323 ЦК, не звільняючи платника строкової ренти від обов\’язку сплачувати її на договірних умовах у випадку пошкодження або загибелі предмету ренти.
 
Стаття 743 ЦК встановлює правило про покладення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, незалежно від того, чи передано воно під виплату ренти безоплатно чи за плату за договором, укладеним на певний строк, безпросередньо на платника ренти. У цьому випадку до закінчення строку дії договору ренти за платником ренти зберігаються усі його зобов\’язання по її виплаті.
Стосовно договору безстрокової ренти ЦК не встановлює особливості переходу такого ризику, а отже, на відносини безстрокової ренти мають поширюватися загальні положення ЦК про перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) майна відповідно до ст. 323 ЦК, згідно з якою зазначений ризик несе власник майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Тому у разі укладення договору безстрокової ренти зазначений ризик несе власник майна, переданого під виплату ренти (рентних платежів), якщо інше не передбачено договором ренти. На договір безстрокової оплатної ренти мають поширюватися також положення ЦК про перехід зазначеного ризику за договором купівлі-продажу відповідно до ст. 668 ЦК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code