Науково-практичний коментар до ст. 758 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 758 Цивільного кодексу України

Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи – набувача
 
1. У разі припинення юридичної особи – набувача з визначенням правонаступників до них переходять права та обов\’язки за договором довічного утримання (догляду).
2. У разі ліквідації юридичної особи – набувача право власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду), переходить до відчужувача.
Якщо в результаті ліквідації юридичної особи – набувача майно, що було передане їй за договором довічного утримання (догляду), перейшло до її засновника (учасника), до нього переходять права та обов\’язки набувача за договором довічного утримання (догляду).
Коментар:
1. Коментована стаття присвячена випадкам, коли набувач за договором довічного утримання (догляду) – юридична особа припиняється раніше смерті фізичної особи – відчужувача. Права та обов\’язки юридичної особи – набувача майна за договором довічного утримання можуть передаватися від такої юридичної особи іншим юридичним особам, якщо у юридичної особи є правонаступник, або припинятися в разі реорганізації або ліквідації такої юридичної особи. Якщо юридична особа ліквідується, то договір довічного утримання припиняє свою дію і майно, що було за ним передане, стає власністю відчужувача. Якщо у разі ліквідації юридичної особи – набувача майно перейшло до її засновника (учасника), то права і обов\’язки за договором переходять до цього засновника (учасника).
2. Для оформлення переходу прав та обов\’язків юридичної особи – набувача у разі її реорганізації, до її правонаступника представник правонаступника повинен звернутися до нотаріальної контори з документами, що засвідчують права правонаступника. Перевірка наявності чи відсутності правонаступника у юридичної особи здійснюється нотаріусом на підставі витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та письмової заяви відчужувача.
У випадках ліквідації юридичної особи – набувача, то відчужувач звертається із заявою до нотаріальної контори з вимогою про припинення договору довічного утримання, на підставі чого до нього повертається майно у власність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code