Науково-практичний коментар до ст. 767 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 767 Цивільного кодексу України

Стаття 767. Якість речі, переданої у найм
 
1. Наймодавець зобов\’язаний передати наймачеві річ у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору найму та її призначенню.
2. Наймодавець зобов\’язаний попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров\’я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею.
3. Наймач зобов\’язаний у присутності наймодавця перевірити справність речі. Якщо наймач у момент передання речі в його володіння не переконається у її справності, річ вважається такою, що передана йому в належному стані.
Коментар:
У коментованій статті міститься вимога до належного виконання наймодавцем свого зобов\’язання передати наймачеві річ належної якості. Під належною якістю в даному випадку розуміється по-перше, належний стан речі, а по-друге, наявність всіх комплектуючих (приналежностей, документів), які відносяться до речі.
Майно, що підлягає передачі орендарю має, бути придатним для цілей оренди, тобто мати ті споживчі якості, які дозволять наймачеві його використовувати. Таким чином, однією із юридичних характеристик майна – об\’єкта оренди – є його стан. Стан об\’єкту оренди визначається за двома показниками: суб\’єктивним (визначається сторонами в договорі) та об\’єктивним (призначення майна). Належний стан визначається як фізичними, так і юридичними параметрами. В першому випадку це пов\’язано із такими діями, як ремонт, технічна профілактика майна, а в другому випадку – з проходженням необхідних формальностей, пов\’язаних із перевіркою його технічного стану у державних органах, якщо це передбачається законодавством (наприклад, технічний огляд автотранспортних засобів).
Об\’єкт найму повинен передаватися наймачеві з усіма його приналежностями (див. про це коментар до ст. 186) та необхідними документами, які до нього відносяться (технічний паспорт, інструкція з експлуатації, сертифікат якості тощо).
Зазначене правило про належний стан майна, що передається в найм, не означає, що не може бути об\’єктом відносин найму майно, яке має якісь недоліки. Передача такого майна в найм можлива, але лише за умови погодження цього в договорі.
Частина 2 коментованої статті покладає на наймодавця обов\’язок попередити наймача про такі особливі властивості та недоліки речі:
А) які можуть бути небезпечними для життя, здоров\’я, майна наймача або інших осіб;
Б) які можуть призвести до пошкодження самої речі під час користування нею (особливості напруги, необхідної для якогось приладу, порушення якої може призвести до виходу приладу з ладу тощо).
Обов\’язковою умовою відповідальності наймодавця в разі неповідомлення наймача про особливі властивості та недоліки речі, що призвели до вищеперерахованих негативних наслідків, є обізнаність самого наймодавця про такі особливі властивості та недоліки.
Частина 3 коментованої статті покладає на наймача обов\’язок в присутності наймодавця перевірити справність речі в момент її прийняття у володіння. Мова йде про виявлення явних недоліків (дефектів) речі, що можуть бути виявлені шляхом звичайного огляду. Якщо наймач не виявить таких недоліків, річ вважається такою, що передана йому в належному стані.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code