Науково-практичний коментар до ст. 780 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 780 Цивільного кодексу України

Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв\’язку з користуванням річчю, переданою у найм
 
1. Шкода, завдана третім особам у зв\’язку з користуванням річчю, переданою у найм, відшкодовується наймачем на загальних підставах.
2. Шкода, завдана у зв\’язку з користуванням річчю, відшкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати.
Умова договору найму про звільнення наймодавця від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок особливих властивостей чи недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати, є нікчемною.
Коментар:
Стаття, що коментується, встановлює відповідальність наймача за шкоду, завдану третім особам у зв\’язку з користуванням річчю, переданою у найм. Шкода, завдана наймачем третім особам у зв\’язку з користуванням річчю, переданою у найм, відшкодовується наймачем на загальних підставах. Тобто в такому разі слід звертатися до положень Глави 82 ЦК, якою регулюються правовідносини сторін у зв\’язку із завданням шкоди. Норми Глави 82 ЦК підтримують положення коментованої статті (наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 1187 шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі, зокрема право оренди володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об\’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.
Загальні підстави відповідальності означають також проведення дослідження умов відповідальності наймача за завдану шкоду, а саме: протиправної поведінки, шкоди, причинного зв\’язку між протиправною поведінкою та шкодою та вини наймача. В деяких випадках, передбачених законом, наявності вини наймача для покладення на нього відповідальності не вимагається (наприклад, в разі завдання шкоди в результаті використання наймачем орендованого автомобіля, що є джерелом підвищеної небезпеки).
Закон допускає покладення на наймодавця відповідальності за шкоду, завдану у зв\’язку з користуванням річчю, переданою у найм, за наявності таких умов:
а) завдання шкоди відбулося внаслідок особливих властивостей або недоліків речі (спеціальні правила експлуатації, особливості техніки безпеки, недоліки речі тощо);
б) про такі особливості та недоліки речі знав наймодавець, але він не попередив про це наймача (ч. 2 ст. 767 ЦК України);
в) про такі особливості та недоліки речі наймач не знав та не міг знати (тобто ці особливості та недоліки не є явними, тобто такими, які наймач може виявити самостійно).
Правило, визначене ч. 2 коментованої статті, є імперативним. Сторони своєю домовленістю не можуть звільнити наймодавця від обов\’язку нести відповідальність за шкоду, завдану внаслідок особливих властивостей чи недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати. Така умова договору буде нікчемною.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code