Науково-практичний коментар до ст. 785 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 785 Цивільного кодексу України

Стаття 785. Обов\’язки наймача у разі припинення договору найму
 
1. У разі припинення договору найму наймач зобов\’язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.
2. Якщо наймач не виконує обов\’язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.
Коментар:
Обов\’язки наймача у відносинах найму не обмежуються строком дії договору найму та існують після його припинення. Стаття, що коментується, зобов\’язує наймача у разі припинення договору найму повернути наймодавцеві річ. При цьому мова йдеться як про припинення договору найму в результаті закінчення строку його дії, так і про дострокове припинення договору на вимогу будь-якої із сторін.
Законодавець застосовує термін \”негайно\” для визначення строку для повернення речі. \”Негайно\” означає повернення речі одразу після припинення договору. Якщо повернення речі пов\’язано з певними підготовчими діями (вивіз речей наймача із приміщення; прибирання квартири; вилучення поліпшень, які є віддільними від речі та зроблені наймачем тощо), здійснення таких дій має бути проведено до припинення договору найму.
Разом з тим, на застосування принципу свободи договору наймодавець та наймач можуть передбачити інші строки для повернення речі наймодавцеві після припинення договору найму.
Наймач зобов\’язаний повернути орендовану річ наймодавцеві у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. Зазначене положення корелює із обов\’язком наймача користуватися річчю за її призначенням та не допускати погіршення стану речі. Оскільки об\’єктом договору найму можуть бути тільки неспоживні речі, погіршення стану речі, яка перебувала в наймі, може бути викликано лише її нормальним зносом, тобто тим рівнем зносу, який мав би місце незалежно від того, хто здійснює користування річчю. Будь-який інший стан речі, яка повертається із користування, який не відповідає розумінню нормального зносу, повинен бути окремо обумовлений в договорі найму.
Частина 2 статті, що коментується, встановлює законну неустойку за несвоєчасне повернення наймачем речі, одержаної в найм. Розмір такої неустойки встановлюється у сумі подвійної плати за користування річчю за період прострочення. Тобто при розрахунку неустойки наймодавцеві необхідно підрахувати вартість одного дня користування річчю, помножити цю суму на два та на кількість днів прострочення повернення речі.
Виходячи із загального правила, встановленого ст. 551 ЦК, сторони договору найму можуть домовитися про зміну розміру неустойки, встановленого коментованою статтею.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code