Науково-практичний коментар до ст. 791 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 791 Цивільного кодексу України

Стаття 791. Особливості договору прокату
1. Наймач не має права на укладення договору піднайму.
2. Наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем.
3. Капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речі сталося з вини наймача.
Коментар:
Договір прокату, хоча і відноситься за загальним правилом до різновидів договору найму, має разом з тим низку відмінностей від загального договору майнового найму. Коментована стаття передбачає ряд спеціальних правил, що стосуються виключно відносин прокату.
По-перше, наймач за договором прокату не має права на укладення договору піднайму. Тобто річ, взята напрокат, має використовуватися виключно самим наймачем для задоволення його особистих побутових потреб. Передавати її в тимчасове оплатне користування третім особам не дозволяється. Разом з тим, дана стаття не забороняє передачу предмета прокату у тимчасове безоплатне користування (позичку) іншим особам, наприклад членам сім\’ї наймача або його друзям. В такому випадку відповідальним перед наймодавцем за стан речі залишається наймач.
Наймач за договором прокату не має переважного права на купівлю речі в разі її продажу наймодавцем. Тобто у наймодавця відсутній обов\’язок перш за все запропонувати річ наймачеві в разі виникнення бажання її продати. Разом з тим, якщо наймач дізнається про намір наймодавця продати предмет прокату, він може на загальних умовах з дотриманням принципу свободи договору стати покупцем цієї речі. Крім того, п. 4.3 Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, затвердженого наказом Українського союзу об\’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 16 грудня 1999 р. N 46, встановлює, що наймодавець вправі за заявою наймача передати йому у власність предмет прокату, який був у цього наймача в експлуатації протягом усього періоду експлуатації, передбаченого нормативно-технічною документацією, а в разі відсутності такого строку – згідно з чинним законодавством.
Оскільки наймодавець є професійним діячем на ринку прокату, ЦК саме на нього покладає обов\’язок здійснювати як капітальний, так і поточний ремонт предмета прокату. Він звільняється від цього обов\’язку, тільки якщо доведе, що пошкодження речі сталося з вини наймача (наприклад, в разі недотримання останнім правил техніки безпеки або інструкції з експлуатації). Тягар доведення вини наймача у погіршенні стану предмета прокату покладається на наймодавця. В разі доведення вини наймача у погіршенні речі він нестиме відповідальність за загальним правилом ст. 779 ЦК.
Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку конкретизує обов\’язок наймодавця самостійно здійснювати ремонт переданої в прокат речі. Так, в разі виходу з ладу предмета прокату наймодавець протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви від наймача зобов\’язаний усунути недоліки на місці, а в разі потреби виконання робіт в умовах стаціонарної майстерні строк ремонту продовжується до десяти днів. За згодою наймача наймодавець може замінити несправний предмет іншим аналогічним предметом без додаткової оплати наймачем витрат, пов\’язаних з такою заміною. За час перебування предмета прокату в ремонті оплата за прокат не проводиться, за винятком випадків, коли наймачу предмет прокату було замінено на рівноцінний.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code