Науково-практичний коментар до ст. 801 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 801 Цивільного кодексу України

Стаття 801. Витрати, пов\’язані з використанням транспортного засобу
 
1. Наймач зобов\’язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані.
2. Витрати, пов\’язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе наймач.
Коментар:
Частина перша коментованої статті покладає на наймача транспортного засобу обов\’язок підтримувати його в належному стані. Законодавство не дає визначення належного стану транспортного засобу, віддаючи це на відкуп сторонам договору та правозастосовним органам. В цілому під належним технічним станом транспортного засобу можна розуміти такий його стан, який дозволяє безпечне використання транспортного засобу за призначенням, а також дотримання імперативно встановлених правил експлуатації окремих видів транспортних засобів.
Так, якщо мова йдеться про використання засобів автомобільного транспорту суб\’єктами підприємницької діяльності, критерії належності технічного стану автомобілів можна знайти в Положенні про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженому наказом Мінтрансу України від 30 березня 1998 р. N 102. Наприклад, технічний стан дорожніх транспортних засобів повинен відповідати вимогам таких нормативних документів: Закону України \”Про дорожній рух\” (ст. 12, 16, 29, 32, 33, 36, 37, 53); Правилам дорожнього руху України; ДСТУ 2322-93 \”Автомобілі легкові відремонтовані. Загальні технічні умови\”; ГОСТу 25478-91 \”Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки\”; ГОСТу 17.2.2.03-87 \”Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности\”; ГОСТу 21393-75 \”Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности\”; ДСТУ 2323-93 \”Автомобілі легкові і мототехніка. Передпродажна підготовка. Порядок\”; Інструкціям заводів-виробників ДТЗ.
Відповідно до частини 2 коментованої статті, на наймача покладається обов\’язок нести всі витрати, пов\’язані із використанням транспортного засобу, в тому числі сплачувати податки та інші обов\’язкові платежі. Під витратами, пов\’язаними з використанням транспортного засобу можна розуміти витрати на паливно-мастильні матеріали, зберігання транспортного засобу (вартість паркування, стоянки водного транспорту, портові та аеропортові збори тощо) його технічне обслуговування, підготовку для використання тощо.
За загальним правилом, податок з власників транспортних засобів сплачує сам власник, тобто фізична або юридична особа, яка здійснює першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або має зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно є об\’єктами оподаткування (ст. 1 Закону України \”Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів\”). Отже на наймача може бути покладений лише обов\’язок відшкодувати власнику транспортного засобу витрат на податки та інші обов\’язкові платежі.
Разом з тим, якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу (ст. 6 Закону України \”Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів\”).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code