Науково-практичний коментар до ст. 803 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 803 Цивільного кодексу України

Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу
 
1. Наймач зобов\’язаний відшкодувати збитки, завдані у зв\’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини.
Коментар:
Коментована стаття покладає на наймача транспортного засобу обов\’язок відшкодувати наймодавцеві збитки, завдані у зв\’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу. Наймача буде звільнено від такого обов\’язку, якщо він доведе, що збитки завдані не з його вини. Вина наймача у завданні збитків презюмується, і саме на нього покладається обов\’язок доводити зворотне.
Для потреб даної статті слід застосовувати загальне розуміння збитків, надане ст. 22 ЦК. За загальним правилом, збитків підлягають відшкодуванню в повному обсязі, отже на наймача покладається обов\’язок відшкодувати наймодавцеві як реальну шкоду, так і упущену вигоду, якщо інше не буде передбачене сторонами в договорі або не буде випливати із положень законодавства.
 
Крім цього зауважимо наступне.
 
Стаття, що коментується, передбачає загальний обов\’язок наймача відшкодувати збитки, завдані у зв\’язку із втратою чи пошкодженням транспортного засобу. Відшкодування збитків має проводитися за загальними правилами цивільного права, які збитками визнає (ст. 22 ЦК): 1) втрати, яких особа зазнала у зв\’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв\’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. При визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання. Згідно зі ст. 623 ЦК розмір збитків, завданих порушенням зобов\’язання, доводиться кредитором.
Зі змісту статті, яка коментується, випливає, що ризик випадкової втрати або пошкодження транспортного засобу несе наймодавець. Разом із тим винність наймача у втраті або пошкодженні об\’єкта найму презюмується. Ст. 786 ЦК встановлює, що до вимог про відшкодування збитків, які виникли у зв\’язку із пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, застосовується позовна давність зі скороченим строком в один рік.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code